top of page

ÅRSRAPPORT 2020

logo_hvit.png
Asker N logo hvit.png

ÅRSRAPPORT 2020

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER

ÅRSRAPPORT 2020

Asker Næringsforening ble formelt opprettet på ekstraordinært årsmøte 22. januar 2020. Asker Næringsforening er en sammenslåing av Hurum Næringsråd, Røyken Næringsråd og Asker Næringsråd.

 

2020 ble annerledesåret hvor Covid-19 pandemien har påvirket alle planer og prosesser. Næringsforeningen har gått fra å være en aktiv arena for fysisk relasjonsbygging til å bli en digital aktør. Dette har påvirket arbeidet og spesielt møteplassene.

 

Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2020.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse
Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

ASKER NÆRINGSFORENING - EN AKTIV NÆRINGSFORENING MED VERDI FOR MEDLEMMENE OG KOMMUNEN

 

​2020 har vært et spesielt år for Asker Næringsforening. Foreningen er nyetablert, Asker kommune er nyetablert og pandemien har påvirket alle aktiviteter og all kontakt med våre medlemmer.

 

Asker Næringsforeningen ble etablert 22. januar 2020 ved at næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen til en felles næringsforening i den nye nye storkommunen Asker.

 

De tre næringsrådene hadde egne prosjekter, datasystemer og medlemmer i hver enkelt kommune. Reorganiseringen innebar en total gjennomgang av medlemsmassen og etablering av et nytt CRM system med ny database og nye plattformer på nettet. Dette arbeidet pågår fortsatt. Vi trenger gode systemer for å bli gode til å kommunisere med våre medlemmer og samarbeidspartnere.

 

Asker kommune har blitt en kommune med over 94 000 innbyggere. I kommunen finnes det over 2000 selskaper registrert med mer enn to ansatte. Asker Næringsforening hadde i 2020 i overkant av 500 medlemsbedrifter. Vi har et godt grunnlag for vekst. Dette skal vi gjøre ved å gi verdi til våre medlemmer. Vår verdi og styrke ligger i medlemsmassen.

Asker kommune har en ambisiøs......

LEDER

Asker Næringsforening en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende.

Strategi for kommunikasjon og posisjoner

Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. 

 

Asker Næringsforening er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.
Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker.

logo_sort.png
OM NÆRINGSFORENINGEN

MEDARBEIDERE I 2020

Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD 

Direktør / daglig leder

HILDE THORUD

COLAB Midtbygda

Hilde Thorud sirkel copy.png

TRINE MAREN SKOTT-MYHRE

COLAB Slemmestad

Trine Maren Skott-Myhre sirkel copy.png

ARNE HJORTH

Avdeling Tofte

Arne Hjorth sirkel copy.png

STYRET I ASKER NÆRINGSFORENING 2020

Styre.png

Erling Nilsen, Slemmestad Brygge AS (styreleder)
Asle Sjørbotten, Vitari AS
Roger Hansen, Møller Bil Asker og Bærum AS
Lisbet Fagerbakk, Veas AS
Morten Bergmann, Viken Elektro AS
Merethe Hyggen, Hyggen Gård
Marit Vannebo, Marits Mote AS
Jens Erik Wittusen, Filtvet Gård
Christian Aakermann, Hurum Energi AS

Ved utgangen av 2020 hadde Næringsforeningen i overkant av 500 medlemsbedrifter.

 

Medlemmene fra Hurum, Røyken og Asker Næringsråd er slått sammen i en medlemsdatabase. Medlemsantallet er justert slik at de bedriftene som var oppført som medlem i flere enn et av næringsrådene nå er oppført som ett medlem i Asker Næringsforening.

 

Medlemskontingent for 2020 var den samme som i det næringsrådet bedriften tidligere var medlem av. Ny kontingent er vedtatt av årsmøtet 2019 og gjelder fra og med 2021.

Flere bedrifter har i 2020 signalisert at de vurderer å melde seg ut av foreningen på grunn av den vanskelige covid-19 situasjonen. Asker Næringsforening vil aktivt arbeide med medlemsrekruttering gjennom å synliggjøre Næringsforeningens verdi.

MEDLEMMER
April 2020_Handle lokalt kampanje_Co wor

Et kontorfellesskap med mange gode fordeler kan være din nye hverdag! I Asker kommune er det flere unike muligheter for å sitte i et kontorfellesskap. COLAB Slemmestad er ett av dem. Trine Maren Skott-Myhre er prosjektleder i Asker Næringsforening og kontaktperson for COLAB Slemmestad og Midtbygda. 

morgenmøte.jpeg

Næringsforeningen og kommunen har vært i tett dialog og opprettet faste møtepunkt for å følge den vanskelige situasjonen vårt næringsliv er inne i under pandemien.

Asker Næringsforening legger forholdene til rette for at næringslivet skal trives i Asker og arbeider for best mulige rammebetingelser for våre medlemmer. Videre jobber vi for vekst og utvikling av et bærekraftig næringsliv i Asker.

 

Gjennom hele året skaper vi møteplasser hvor vi har dialog med våre medlemmer. Møteplassene bidrar også til at medlemmene kan utvikle sine relasjoner, samt møte politikere og andre relevante kontakter. Vi arrangerer frokostmøter, dialogmøter med politikere og ledelsen i kommunale etater, ressursgruppemøter, sosiale arrangement mm. Under pandemiåret 2020 har møteplassene i all hovedsak vært digitale med god deltagelse.

 

Næringsforeningen har hatt en rekke møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt i forbindelse med den vanskelige situasjonen næringslivet opplevde med nedstengningen av Asker i forbindelse med Covid19. Her har vi bidratt til at offentlige støttetiltak har blitt utformet til næringslivets beste.

 

Næringsforeningen har gjennom året hatt god dialog med NHO Viken hvor vi også har blitt medlem.

 

Næringsforeningen har i 2020 vært involvert i følgende politiske saker: 

 • Krisepakker og kompensasjonsordninger som følge av covid-19 – tett dialog med sentrale politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 • Politiske dialogmøter om koronasituasjonen med representanter fra næringslivet

 • Arrangert dialogmøter mellom næringslivet og kommunen i forbindelse med ny Kommuneplans samfunnsdel og arealdel.

 • Utarbeidet høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel

 • Utarbeidet høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

 • Arrangert dialogmøter med næringsliv og kommunen i forbindelse med ny temaplan for næring.

 • Utarbeidet høringsuttalelse til temaplan for næring.

DIALOG OG PÅVIRKNING
Sensommersamling 3.9_6.jpg

Asker Næringsforening inviterte inn sammen med Asker Fotball til en sosial og innholdsrik sensommersamling på Føyka tribune i september. Engasjerende foredrag ved Kulturbyggerne ved Torry Pedersen og Bjørge Stensbøl, og Asker Fotballs ‘Mitt Valg’ prisen ble delt ut til årets vinner: Asker kommune. Ole Tom Nomeland, AdHoc Management (t.v) i munter dialog med Steinar Bustad, daglig leder Asker Næringsforening.

121611067_3019035978201342_7487188782990

God start på dagen for våre medlemmer med faglig påfyll fra Nordea i hyggelige omgivelser på flotte Quality Hotel Leangkollen. Takk for nok et godt samarbeid med Bærum Næringsråd

8.10.20_Webinar og markoøkonomisk oppdat

Webinar og makroøkonomisk oppdatering med Frank Jullum, Sjeføkonom i Danske Bank.

Kickoff TV-aksjonen_Vollen 2.jpg

Kick off for Næringslivsdugnaden TV-aksjonen «Et hav av muligheter» på VITOS restaurant i Vollen med nydelig mat og vakker utsikt. Det er havet og bærekraft det handler om.

Covid-19-pandemien har satt sterke begrensninger for fysiske møteplasser dette året. Det er likevel gjennomført noen mindre fysiske arrangementer ihht gjeldende smittevernregler.

 

Flere av arrangementene har vært digitale for å slik nå flere av medlemmene våre. En stor takk til samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser.

 

Det har vært avholdt jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i Asker kommune. Flere dialogmøter med næringslivet har vært gjennomført.

 • 15. januar: Nyttårsfrokost 2020

 • 30. januar: Har du knekt kulturkoden?

 • 13. februar: Frokostmøte om Kommuneplanens samfunnsdel

 • 25. februar: Grunnkurs i etablering | StartUp Viken

 • 19. mars: Fra idé til marked - Webinar med Innovasjon Norge

 • 25. mai: SkatteFUNN kurs – Oslo og Viken

 • 12. juni: Frokostmøte: Bærekraftige bedrifter trenger bærekraftig ledelse

 • 25. juni: Fagnettverk Bærekraft

 • 3. september: Sensommersamling på Føyka

 • 24. september: Frokostmøte: Fremtidsbygg og nye boformer

 • 24. september: SalgsPitch – webinar | StartUp Viken

 • 7. oktober: Frokostseminar - Etikk og samfunnsansvar i oppstartselskaper | StartUp Viken

 • 7. oktober: Grunnkurs i etablering | StartUp Viken

 • 7. oktober: LinkedIn kurs | StartUp Viken

 • 8. oktober: Utsikter for norsk og internasjonal økonomi

 • 8. oktober: Kick off for Næringslivsdugnaden TV-aksjonen «Et hav av muligheter»

 • 14. oktober: Næringslivsfrokost om neste års statsbudsjett i samarbeid med Nordea.

 • 15. oktober: Frokostmøte: TV-aksjonen 2020 og Norges første digitale bærekraftsportal

 • 28. oktober: Inspirasjonskveld for landbruket | StartUp Viken

 • 18. november: Innovasjon Norge om rådgivning og tilskuddsordninger | StartUp Viken

 • 18. november: Støtteordninger i Viken og forskningsrådet | StartUp Viken

 • 18. november: Jus for oppstartselskaper - Forretningsjus og aksjonæravtaler | StartUp Viken

 • 20. november: Webinar - Starte og drive bedrift-dagen | StartUp VikeN

 • 23. november: Investeringer og bedriftsutvikling i landbruket

 • 17. desember: Morgenmøte - JobbAsker

 • 18. desember: Juletreff med ordfører og næringssjef

 • 1-24. desember: Næringslivets lokale julehandelsplass i hele desember

MØTEPLASSER
164047052_1757237441142712_3120125281634

Kulturbyggerne på Sensommersamling på Føyka tribune i september. Engasjerende Fra venstre: Bente Sollid Storehaug, Elisabeth Sundgot Borgen, Bjørge Stensbøl, Niels Røine, Tory Pedersen og Hulda Haugen.

NOV ledere.jpg

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020

 • Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Kongsberg Næringsforum

 • Ringerike Næringsforening

 • Bærum Næringsråd

 • Asker Næringsforening

 • Modum Næringsråd 

På bildet over: 

 • Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd

 • Steinar Bustad, Asker Næringsforening

 • Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum

 • Martin Kaggestad, Modum Næringsråd

 • Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

KiB-2.jpeg

Kvinner i Business ble etablert 20. september 2011, og består av kvinnenettverket i Asker og Bærum. Nettverkets formål er å gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. 

Viken fylkeskommune

Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Viken og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet. Asker Næringsforening har med prosjektmidler fra Viken fylkeskommune gjennomført og avsluttet prosjektet ‘Stedsutvikling med kyststien som bindeledd’ i 2020. ‘Bærekraft som grønn konkurransekraft’ er et prosjekt som går videre inn i 2021.

 

​Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020. Siden midten av 90-tallet har næringsforeningene i regionen hatt tett dialog med formål å styrke samarbeidet på tvers av kommune grensene i regionen. NOV er en sammenslutning av Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd og Modum Næringsråd.

 

Sammen representerer NOV ca. 2500 medlemsbedrifter fra hele spekteret av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og ca. 100 000 arbeidsplasser, noe som gjør sammenslutningen til en svært viktig aktør regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca. 30 arbeidsplasser, og er en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

 

NOV har definert hovedsatsningsområder som følger:

NOV som meningsbærer: NOV har som mål å synliggjøre regionens tilstedeværelse og styrke gjennom å etablere en sterkere kommunikasjonslinje til politikere og administrasjon, på fylkesnivå gjennom Viken og nasjonalt nivå. NOV arbeider for et tettere samarbeid med aktuelle parter og derigjennom øke påvirkningsmulighet.
 

 • Sikre næringsvekst i regionen

 • Vi skal synliggjøre og utvikle regionen som sentral på Østlandet/i Viken og utnytte regionens fortrinn.

 • Grønn omstilling

 

NOV skal ha en felles strategi for hvordan bærekraft skal iverksettes i næringslivet, et arbeid som vi samarbeider med blant annet Viken fylkeskommune om. Hvordan motivere til økt bærekrafts fokus i næringslivet? Hvordan kan vi sikre tilgang på grønn kapital, og arenaer for å koble ideer og kapital?

 

NAV Asker, markedsteamet

Teamet består av dedikerte personer som er arbeidsgivernes kontakt inn mot vårt lokale NAV-kontor. Markedsteamet informerer næringsforeningen fortløpende med viktig informasjon som vi videreformidler. Næringsforeningen og NAV Asker samarbeider i fellesprosjektet JobbAsker.

 

Landbrukskontorene i Asker og Bærum

Gjennom arbeid utført i regi av Etablerertjenesten i Akershus/StartUp Viken er det etablert et godt samarbeid med Landbrukskontorene i Asker og Bærum. Dette med bakgrunn i å kunne bidra inn til økt innovasjon og næringsutvikling for bransjen. Det er gjennomført bedriftsbesøk sammen med landbrukskontoret i Asker. Asker Næringsforening er invitert inn til å delta i Næringsutviklingsgruppa som møtes jevnlig med representanter fra Asker og Bærum. Her er landbrukskontor, næringssjef kommune og næringsforeningen- og råd representert.

 

NHO – Norges Hovedorganisasjon

Koronakrisen viste oss viktigheten av samhold og om det å stå sammen. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt utstrakt samarbeid med andre næringsforeninger og NHO. Dette har gitt oss nyttig kunnskap og bidrar til gjensidig informasjonsutveksling, hvor også medlemmene har blitt invitert til inn til faglig påfyll gjennom digitale frokostmøter og webinarer.

 

Kvinner i Business (KiB)

Kvinner i Business har som formål å gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. Nettverket omfatter kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet og kvinnelige ledere i næringslivet.

Medlemmer i KiB kan delta på alle aktiviteter i regi av Asker Næringsforening. Asker Næringsforening har fast plass i KiB sine månedlige Nyhetsbrev.

SAMARBEIDSRELASJONER
82481281_1335265300006597_82251958545756

Forbo Flooring fikk prisen for beste miljøfyrtårn bedrift. Kjempehyggelig å få være med på prisutdelingen til et av våre medlemmer og som er leder i fagnettverket for bærekraft. Utdeling av prisen sammen med stiftelsen Miljøfyrtårn , Virke , Asker Kommune og flere ansatte i Forbo Floorin.

25.06.20_Fagnettverk Bærekraft 1.jpg

Asker Næringsforening har fått innvilget et prosjekt støttet av Viken fylkeskommune; «Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft». FNs utviklingsprogram for smarte byer ble presentert av kommunedirektør Lars Bjerke, Asker kommune.

25.06.20_Fagnettverk Bærekraft 7_FNs Bær
123187497_1632727840260340_7284885472921

Gratulerer til Tellu IoT as, Apilar Lager og Logistikksenter, K2 Facility As og Sportsmaster.no som alle fikk utdelt sine plaketter som bevis på Miljøfyrtårn sertifisert fra Ordføreren i Asker - Lene W. Conradi. 

Fagnettverk Bærekraft

Allerede i 2018, i forkant av sammenslåingen, arbeidet Røyken, Hurum og Asker Næringsråd sammen om muligheten for å etablere et fagnettverk innen bærekraft. Dette er videreført i Asker Næringsforening.

 

Juni 2020 ble det avholdt et oppstartsmøte i Formannskapssalen i Asker Rådhus av et nytt prosjekt; ‘Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft’. 

 

Prosjekt er støttet av Viken fylkeskommune med samlet kr 1 mill., med mål om å redusere terskelen for å satse på bærekraft for SMB bedrifter i Asker kommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med vårt fagnettverk for bærekraft og Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Leder av Fagnettverk Bærekraft, Morten Aarhus, Forbo fra Flooring AS ga de fremmøtte en presentasjon av nettverket for bærekraft. Tidligere arbeid og samling i Fagnettverk Bærekraft ble presentert. Kommunedirektør Lars Bjerke, Asker kommune fortalte om FNs utviklingsprogram for smarte byer, og Miljørådgiver Bjørn Nordby, Asker kommune om den nye temaplan for Miljø.

 

Daglig leder Anne-Kristin Ytreberg, Stiftelsen Miljøfyrtårn. Lot tilhørerne få innsikt i hvordan kan enkeltbedriften starte å bli bedre på bærekraft?

 

Kort workshop ledet av Morten Aarhus ga oss verdifulle innspill til prosjektets innhold. Medlemmene svarte på hva de ønsker av kompetanse/bistand/programmer/kurs for å øke bedriftens konkurransekraft gjennom bærekraft.

 

KPMG Pure Sustainability ble engasjert for å gjennomføre dette programmet. Gjennom en serie med kurs planlegges det at bedriftene skal kartlegge eget potensiale og se seg selv og egen virksomhet som en del av løsningen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, det være seg i Asker kommune, nasjonalt eller globalt. Kursrekken gjennomføres 2021.

 

Eiendomsforum

Asker Næringsforening er i en unik situasjon og har svært god kontakt med Asker kommune og andre offentlige instanser. Som talerør, pådriver og samarbeidspartner forventes det at vi er oppdatert.

 

Asker Næringsforening etablerer flere relevante ressursgrupper. For å representere våre medlemmer trenger vi tett kontakt, innsikt og forståelse for de utfordringene næringslivet opplever i Asker kommune.

 

Eiendomsforum avholdt et digitalt oppstartsmøte primo desember, og vil være et bransjeforum hvor erfaringer kan deles, samt det kan diskuteres felles utfordringer og barrierer. Det vil også arrangeres faglige samlinger basert på innspill fra forumet. På denne måten vil vi bli en bedre samarbeidspartner og forsterke vår verdi som medlemsorganisasjon.

 

Asker Næringsforening skal være:

 • talerør for kommunens næringsliv

 • pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig

 • en foretrukket samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet

 • en arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft

RESSURSGRUPPER
104430905_1482812561918536_6527459513346

Startskuddet for nye Slemmestad er tatt
Ordføreren i Asker - Lene W. Conradi sørget for høytidelig markering med gode ord og dyktig løft av grus bak spakene i gravemaskinen.

rnpark_ALL.jpeg

Apilar Lager og Logistikksenter AS er et av de mange moderne næringsbyggene i Røyken Næringspark.

Kart_rnpark.png

Asker Næringsforening ivaretar sekretariatet for følgende foreninger: 

 

Grunneierforeningen Røyken Næringspark

Foreningens formål er å sørge for en helhetlig utvikling av Røyken Næringspark, for å oppnå en best mulig drift for næringsparkens bedrifter. Foreningen er i tillegg et kontaktorgan ovenfor andre grupperinger som for eksempel offentlige myndigheter og leverandører. Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg.

 

Billingstadsletta Grunneierforening

Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser og arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta slik at grunneierne får en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift. Foreningen utfører tjenester som medlemmene ellers hadde måttet unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.

 

Tofte Handelsstand

Tofte har en unik beliggenhet ytterst på Asker-halvøya med trivelige butikker, treningssenter, pensjonat og spisesteder. Arne Hjorth, Asker Næringsforening, er leder av handelsstanden. Det avholdes regelmessige møter der man er opptatt av å videreutvikle Tofte som et attraktivt tettsted med gode handels- og opplevelsestilbud. Tofte Handelsstand gjennomfører mange markedsaktiviteter der man bl.a. aktivt benytter Facebook. Videre produseres markedsblader i form av DM som distribueres til hytteeiere og lokalbefolkningen knyttet til sommer- og julehandel. Den årlige Toftedagen ble ikke gjennomført i 2020 grunnet Covid19.

 

Sætre Handelsstand

Sætre Handelsstand var et samarbeid mellom bedrifter som drev detaljhandel i Sætre sentrum og i Åsveien. Hurum Næringsråd hadde sekretariatsfunksjonen i mange år. I mai måned 2020 valgte butikkene å takke ja til et samarbeid med Sætre Sentrumsforening. Tanken bak sentrumsforeningen er at man skal ha en felles forening som arbeider for å videreutvikle Sætre sentrum. Næringsforeningen samarbeider med sentrumsforeningen ved behov.

SEKRETARIATSFUNKSJONER
84976489_1362484500618010_20911622085442

Hva er viktigst for Asker samfunnet i årene som kommer? 65 deltakere fra lokalt næringsliv i Asker var samlet i Asker rådhus, kommunestyresalen når Asker Næringsforening inviterte til frokostmøte med tema; Kommuneplanen for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen.

Farzaneh-and-Sudipa-1-scaled-e1614002412

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

127605825_682248655792275_26725596171800

JobbAsker er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten i Asker kommune. Målet er at flere innvandrere kommer i jobb.

Jobb Asker Opportunity 

Dette er et halvårig mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass. Programmet arrangeres av Asker Næringsforening og er inkludert i JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune. Programmet vil bidra til at kandidatene gjøres enda bedre rustet til å bli innlemmet i arbeidslivet. Hver kandidat får tildelt en mentor med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv.

                                  

Hurumhalvøyas perler

Prosjektet som er støttet av Viken fylkeskommune, skal bygge videre på tidligere arbeid med å samle lokale opplevelser knyttet til natur og kulturarv på Askerhalvøy med mål om økt besøk. Med halvøyas varierte natur og brede kulturarv som utgangspunkt, vil man bidra til økt verdiskaping og styrket næringsgrunnlag. Målet med prosjektet er å øke besøk og omsetning hos etablerte virksomheter innen reiselivs- og opplevelsesnæringen, samt gjøre kultur- og naturopplevelser tilgjengelig for innbyggere og turister. 

                                  

Utvikling av næring og kulturarv i Vollen og Slemmestad med Kyststien som bindeledd

 

Forprosjektet ‘Utvikling av næring og kulturarv i Vollen og Slemmestad med Kyststien som bindeledd’ støttet av Buskerud fylkeskommune i 2018, ble avsluttet og sluttrapport godkjent i 2020. Prosjektmålet var å utarbeide en forstudie der potensialet for utvikling av eksisterende handel, arbeidsplasser, bærekraftig ferdsel og nye aktiviteter, kultur og næring i de to tettstedene og langs kyststien analyseres og utredes.

 

Forprosjektet har styrket samarbeidet og skapt gode relasjoner mellom de ulike aktørene i Vollen og Slemmestad og de tilknyttet kyststien. Dette har medført en synliggjøring av mulighetene og det potensialet som ligger i et tettere samarbeid.

Bærekraft som grønn konkurransekraft

Asker Næringsforening har fått innvilget et prosjekt støttet av Viken fylkeskommune til prosjektet; «Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft», samlet kr 1 mill. med mål om å redusere terskelen for å satse på bærekraft for SMB bedrifter i Asker kommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med vårt fagnettverk for bærekraft og Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Vi inviterte medlemmer av Fagnettverk bærekraft og øvrige medlemmer av foreningen til et oppstartsmøte i juni for det nye prosjektet og får å få siste nytt fra Asker kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn i Asker rådhus, Kommunestyresalen.

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Webinaret ‘Bli Miljøfyrtårn på 1-2-3’ ble gjennomført over fire moduler i august til september. Dette som en videreføring av tidligere gjennomføre kursrekker. Asker kommune har stort søkelys på bærekraft, og ønsker næringslivet med på laget. Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter bidrar til dette, og kommunen ønsker å muliggjøre en slik sertifisering for flere, og bidro med halve kursavgiften til de første Asker lokaliserte bedriftene som meldte seg på Miljøfyrtårnsertifiseringen!

 

Webinaret er et videreført samarbeid med Asker Næringsforening og Mobman AS, ved den erfarne Miljøfyrtårnkonsulenten Rune Drægni.

Kompetanse pluss midler

Kompetansepluss er en offentlig tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter, og tildeles fra Kompetanse Norge årlig. Kompetansepluss dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs. Asker Næringsforening samarbeider med Folkeuniversitetet på dette, som tar ansvar for søknadene, gjennomføring av opplæringen og en omfattende rapportering til Kompetanse Norge.

 

Sisters in Business

Asker Næringsforening samarbeidet med Sisters in Business om et tilbud til våre medlemmer om å tenke lokalt og bærekraftig når julegaver handles. Og slik gjøre tanker til handling og samtidig ta et sosialt og grønt samfunnsansvar.

 

Bedriftsidretten i Akershus

I samarbeid med Asker Næringsforening loddet Bedriftsidretten i Akershus ut gratis aktivitetskampanje til en heldig bedrift i Asker. Her vil de ansatte delta som et lag i bedriftens navn. Poengene samles gjennom fysisk aktivitet, enten det er i arbeidstiden eller på fritiden. All aktivitet teller, men en belønnes ekstra for aktiviteten en gjør sammen med kollegaene. Håpet er at Kollegamosjon kan bidra til at flere setter aktivitet på agendaen.

PROGRAMMER & PROSJEKTER

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona pandemien. Korona pandemien har medført mange utfordringer for vårt næringsliv og svært mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon.

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 07.11.05.png

Ny hjemmeside

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 07.21.17.png

Nyhetsbrev fra Næringsforeningen

Hjemmesiden

Ny webplattform er etablert, levert av Dcode websolutions AS, som har spesialisert seg på leveranser til næringsråd- og foreninger. Det har vært tidkrevende å etablere denne, samt rydde i tre gamle registre som skulle bli ett. Gjennom året er vi kommet et langt stykke, men ennå gjenstår bedre utnyttelse av websiden og de mulighetene som ligger der.

Hjemmesiden er integrert med medlemsregisteret slik at på sikt hver enkelt bedrift kan utnytte egen profileringsmuligheten bedre via sin oppføring. Alle arrangementer legges inn her, og er integrert med påmeldingssystemet. Nyhetsbrev produseres i samme plattform.

www.askern.no

 

Nyhetsbrev

Invitasjoner til arrangementer og nyhetsbrev sendes via vår nye plattform. Det er registret rett under 700 mailadresser, differensiert i medlemmer og de som er påmeldt nyhetsbrev.

I tillegg kommuniserer vi aktivt via kronikker, høringsuttalelser og pressemeldinger. Les mer om dette under Dialog og påvirkning.

 

SoMe – sosiale medier

Av våre sosiale medier kanaler er Facebook den absolutt største kanalen hvor det er godt engasjement og rekkevidden er stor. I 2020 hadde vi på Facebook totalt 1.048 følgere. Dette er en økning på 350 fra forrige år. Her promotere vi arrangementer og deler aktuelt næringslivsstoff.

 

På LinkedIn hadde vi 738 følgere pr. 31.12.2020.  Dette er en vekst av 166 flere følgere gjennom året. LinkedIn benyttes i større grad til å publisere aktuelt næringslivsstoff, og i mindre gra arrangementer.

 

Instagramkonto ble opprettet først i juni 2020, og pr. 31.12.2020 hadde vi rett over 450 følgere. Instagram benyttes til å forsterke eksisterende digitale kampanjer og innlegg.

KOMMUNIKASJON

UTVALGTE HØYDEPUNKTER FRA SOSIALE MEDIER

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin Sosiale Ikon
105770270_1487439418122517_5939415891314

Her er Jens Kanden engasjert inn for å gjennomføre SalgsPitch kurs.

StartUp Viken er et tilbud til alle i tidligere Akershus fylke som ønsker å starte for seg selv. Her kan gründere får hjelp til de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift.

Etablerertjenesten i Asker og Bærum driftes av AskersHus næringshage, Asker næringsforening , Bærum næringsråd, Bærum International Hub og Kvinner i Business. 

 

Asker Næringsforening er en av flere leverandører med både grunnkurs, temakurs og veiledning. Asker Næringsforening utfører også næringsfaglig vurdering, samt er medarrangør på flere arrangementer gjennom året. 

ETABLERTJENESTEN
Bedriftsbesøk_Fra v. Trine Maren Skott-M

Rett før korona pandemien traff landet vårt, var vi på bedriftsbesøk til Waterjet Norge AS i Slemmestad. Asker Næringsforening ønsker å bli bedre kjent med sine medlemmer, og derfor vil vi gjenoppta bedriftsbesøkene så snart koronatiltakene tillater det. Fra v. Trine Maren Skott-Myhre (ANF), Arild Nymo, Monika Rydland i Waterjet Norge AS og Hilde Thorud (ANF).

Gru%CC%88nderpris%202020-6_edited.jpg

«Ingen kan bli selvstendige alene» er mottoet for den sosiale entreprenøren Sisters in Business AS som er kåret til årets gründer i Asker og Bærum 2020. Prisen ble delt ut av ordførerne i Asker og Bærum 9. desember.

Asker_komm_nytt_våpen.png

Askerpakken

Formannskapet 14. april vedtok politikerne i "Askerpakken" - en krisepakke til lokalt næringsliv på kr 65 mill. kroner, hvorav 10 mill kroner går direkte til næringslivet i form av støtteordninger. Asker Næringsforening blir kommunens samarbeidspartner.

 

Tiltakene skal evalueres løpende i dialog med næringslivet for å vurdere behovet for eventuell forsterkning eller spissing. Det vil ta tid før de statlige pakkene kommer bedriftene til gode. Det er derfor viktig at kommunens tiltak virker straks, da bedriftene har utfordringer knyttet til likviditet, løpende utgifter og lønnskostnader. Asker Næringsforening skal være kommunens samarbeidspartner i tiden fremover.

 

Lokale støtteordninger

Lokale støtteordninger for gründere i Asker kommune: Refusjon på husleiekostnader.  Asker kommune bevilget 5 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader.

Innovasjonsfond 2020

 

Asker kommune avsetter 2 mill. kroner til etablering av et innovasjonsfond. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker

 

Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt 1,4 mill. kroner. 1,0 mill. kroner skal etter konkurranse kunne bli utbetalt til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Internopplæring

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

 

Rådføringskanalen

Rådføringskanalen ble først etablert av Asker Næringsforening i mars 2020 i samarbeid med medlemsbedrifter som en dugnad for å avhjelpe næringslivet i den utfordrende situasjonen koronapandemien medførte for svært mange. Her kunne næringslivet i Asker kommune ta kontakt om de hadde spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

 

Fra november 2020 ble tiltaket finansiert av Asker kommune og videreført som et tilbud helt uten kostnader for bedriften. De tilknyttede rådgivende bedrifter fikk en avlønning for sitt arbeid, og næringslivet i Asker kommune kostnadsfri profesjonell rådgivning for sin bedrift. Asker Næringsforening administrerer tilbudet.

 

Rådføringskanalen er markedsført via våre digitale flater samt som annonser i Budstikka og Røyken og Hurums Avis på oppdrag fra Asker kommune.

 

Digitale kampanjer

Det er gjennomført flere digitale kampanjer gjennom året, på oppdrag fra Asker kommune. Kampanjene er publisert på våre SoMe-flater, på web og sendt ut via våre Nyhetsbrev.

 

Næringslivskampanje

Næringslivskampanjen ble våren 2020 satt i prosess, og fire av totalt 14 kampanjer ble gjennomført. Kampanjen er laget med støtte fra Asker kommune, for å bidra til at små og store bedrifter kan dele gode eksempler og solskinnshistorier som inspirasjon og hjelp til å komme seg gjennom koronakrisen.

 

Mange ansatte og bedrifter opplever tøffe tider nå. Kreative gründere og bedriftseiere står på, og vi må alle bidra for at de skal overleve, fastslår ordfører i Asker, Lene Conradi. Koronaviruset utfordrer oss globalt, nasjonalt og lokalt, og vil få store ringvirkninger og konsekvenser for samfunnet, næringslivet, arbeidstakere og innbyggere i årene som kommer.

 

Arbeidsledigheten har steget kraftig, både for Norge, og for Asker kommune. Slik situasjonen er, må lokalsamfunnet stå sammen.

Det er satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til at bedrifter og ansatte skal komme seg over kneika, sier næringssjef i Asker kommune, Asbjørn Flo.

 

Tiltakene må ses i sammenheng med statlige og fylkeskommunale tiltak, og er både kortsiktige og langsiktige. Kontantstøtte er viktigst nå, men det er også viktig for bedriftene å vite at de har tryggere tider i vente.

Asker Næringsforening publiserte kampanjene på alle sine digitale flater, både med organiske og sponsede/betalte innlegg.

Dialogmøter                             

Asker Næringsforening har en tett dialog med Asker kommunen om den vanskelige situasjonen vårt næringsliv er inne i, og opprettet tidlig faste møtepunkter for å følge situasjonen. Det er enighet om å samarbeide om ulike tiltak som skal iverksettes for å bedre situasjonen for virksomheter i Asker under og etter koronakrisen.

Næringsforeningen er svært opptatt av at Asker Kommune må bidra lokalt og har jobbet frem forslag til en rekke tiltak vi mener kan ha god effekt.

 

 

Samarbeid skole/næringsliv

Asker Næringsforening deltok med to personer som dommere på skolemessesterskap Ungt Entrepreneurskap på Røyken Videregående skole i februar.

 

Årets lærling i Asker

Asker Næringsforening bistod Asker kommune i arbeidet med å kåre årets lærling i Asker. Som en følge av koronapandemien som medførte stengte videregående skoler, permittering av en rekke lærlinger i vinter/vår og en helt spesiell situasjon for hele samfunnet, ble en ekstraordinær kåring av årets læring i Asker kommune for 2020 gjennomført og prisen på kr 25.000 gitt av Danske Bank ble tildelt en lærling innen helsefag.

 

Årets gründer i Asker og Bærum                                             

Asker Næringsforening bistod Asker kommune i arbeidet med å kåre årets gründer i Akser og Bærum. Prisen som ble delt ut for 6. gang, gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, Kvinner i Business og NHO Viken. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

SAMARBEID ASKER KOMMUNE

SISTERS IN BUSINESS

Når foreldre står utanfor arbeidsmarkedet, påvirkar det livet til barna. Det har Zainab Mohsini opplevd. Hun søkte jobbar i 15 år før hun fikk fast jobb i Sisters in Business, en sosial virksomhet som ansetter innvandrarkvinner.

 

Asker Næringsforening samarbeidet med Sisters in Business om tilbud til våre medlemmer om å tenke lokalt og bærekraftig. Sisters in Business ble også kåret til årets gründer i Asker og Bærum 2020.

Rådføringskanalen.jpg

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona pandemien. Fire timer konsultasjon via Rådføringskanalen er uten kostand for din bedrift. For å avhjelpe situasjonen vil Asker kommune, i samarbeid med Asker Næringsforening, videreføre Rådføringskanalen for bedrifter som trenger råd og veiledning innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

n%C3%A6ringsforening+styret+%289+of+11%2

Erling Nilsen 

Styreleder i Næringsforeningen

Asker Næringsforening ble formelt opprettet på ekstraordinært årsmøte 22. januar 2020. Asker Næringsforening er en sammenslåing av Hurum Næringsråd, Røyken Næringsråd og Asker Næringsråd.

 

De tre næringsrådene var ulike i organisering. Det er gjennomført oppbygging av en ny organisasjon og ny daglig leder er tilsatt. Videre er det gjennomført integrering av regnskap, opprettet ny nettside og CRM system. Medlemsaktiviteter og prosjekter har blitt gjennomført samtidig med en kraftig omstilling tilknyttet Covid-19 pandemien. Samarbeidet med Asker kommune har vært meget godt. Oppsummert har året vært krevende, men styret er godt fornøyd med næringsforeningens resultater og vil rette en takk til de ansattes for deres engasjement. 

 

Innsats og fokus fra styret og administrasjonen har vært knyttet til prosessene rundt etablering og til å gi gode høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I tillegg har initiering og gjennomføring av medlemsmøter, arrangementer og etablering av ulike forum og fagråd, hatt stort fokus. Det har vært rettet spesielt søkelys på en videreføring av temaet bærekraft som er sentralt område for Asker kommune.

 

Covid-19 pandemien har påvirket alle prosesser. Næringsforeningen har gått fra å være en aktiv arena for fysisk relasjonsbygging til å bli en digital aktør. Dette har påvirket arbeidet og spesielt møteplassene. Under pandemien har næringsforeningen bistått et kriserammet næringsliv med rådgivning gjennom Rådføringskanalen, samt bistått Asker kommune i arbeidet med å informere og støtte lokalt næringsliv.. Tiltakspakkene Asker kommune har gitt til lokalt næringsliv er i stor grad blitt utformet og gjennomført i et nært og godt samarbeid med næringsforeningen.

 

JobbAsker var et prosjekt som fikk mye medieomtale i mai 2020. Prosjektet skal legge grunnlag for et overordnet program for mangfold og inkludering i Askers næringsliv. På grunn av en uklar prosjektmodell, ble det gjennomført en reorganisering av prosjektet og tilsatt ny prosjektleder i NAV Asker. 

 

Asker Næringsforening har i 2020 vært en av leverandørene til Etablerertjenesten for kommunene Asker og Bærum. I tillegg til veiledning for gründere har næringsforeningen arrangert ulike gründerkurs.

 

Asker Næringsforening har fullt ut gjennomført samarbeidsavtalen med Asker kommune, men mye av arbeidet har vært tilpasset Covid-19 situasjonen. 

 

Asker Næringsforening har startet arbeidet med å etablere bransjenettverk. Dette vil på sikt gi næringslivet verdi i form av felles kontaktpunkt mellom Asker kommune og næringslivet, samt økt faglig samarbeid og nettverksutvikling. Eiendomsforum ble etablert i desember 2020. Det deltok 16 bedrifter på etableringsmøtet. Første prosjekt er oppfølging av byggesaker i Asker kommune. Her er det fortsatt et betydelig potensial for å øke kvalitet og forutsigbarhet på området plan og byggesak. Dette vil få stort fokus fra næringsforeningen i tiden som kommer.

 

Asker Næringsforening har videreført arbeidet med nettverk for bærekraft. I 2019 ble det innvilget prosjektmidlermidler fra Viken fylkeskommune til videreføring av nettverket og til gjennomføring av et program for å stimulere til økt satsning på bærekraft hos små og mellomstore virksomheter. Næringsforeningen engasjerte KPMG Pure Sustainability for å gjennomføre et kompetanseprogram for SMB i Asker. Gjennomføringen av kompetanseprogrammet ble pga pandemien utsatt til 2021 og er nå i gang. 

 

Den årlige Nettverksdagen ble avlyst av pga pandemien, men det har blitt gjennomført mange digitale frokost -og informasjonsmøter for medlemmene.

 

Asker Næringsforening har gitt tydelige innspill både til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det er gjennomført dialogmøter med Asker kommune og næringslivet. Næringsforeningen har også levert et utvidet dokument knyttet til utviklingen for enkelte områder, med søkelys på lokalsentre og næringsområder. Videre har vi gitt tydelige innspill til Asker kommunes temaplan for næring. Det har vært viktig å få frem betydningen av at planen må være ubyråkratisk, konkret og gjennomførbar.

 

Asker Næringsforening har gjennomført oppgaven som sekretariatfunksjon for Billingstad Grunneierforening og for Røyken Næringspark.
Styret mener at samarbeidet med Asker kommune har vært godt i 2020. Den viktigste forutsetningen for dette samarbeidet er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i kommunen.

 

Asker Næringsforening har kommet godt igjennom året. Foreningen har hatt ekstraordinære og helt nødvendige kostnader knyttet til oppstart og reorganisering. I tillegg har inntektsgivende aktiviteter blitt redusert pga pandemien. 

 

Driftsresultatet for 2020 er negativt med 255 436,-. Dette er et resultat styret er godt fornøyd med når alle forhold tas i betraktning. Næringsforeningens likviditet er tilfredsstillende.

 

Med unntak av pandemiens konsekvenser, anser styret at Asker Næringsforening er etablert som en sentral aktør på vegne av lokalt næringsliv og vår kommune. Da det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til pandemiens påvirkning på næringsforeningens drift, velger styret å være nøkterne optimister for det kommende året.

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 08.45.25.png
STYRETS BERETNING
120096300_1590591571140634_5237806906755

I samarbeid med Asker museum inviterte vi inn til frokostmøte; «Er det på tide å endre måten vi bor og bygger på? Fremtidsbygg og nye boformer» Asker museum viste også utstillingen «Her skal vi bygge og her skal vi bo. Boligarkitektur i Asker»

marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash_edited

ÅRSREGNSKAP 2020 
Asker Næringsforening
Org nr 974 540 193 

pdf icon circle.png
ÅRSREGNSKAP
bottom of page