top of page
_DSC8921.jpg

MØTEPLASSER

Program-2021.jpg

Næringslivsdagen 2021

 • Fremtidens arbeidsmiljø post korona, digitalisering, ledelse i endring, bærekraftig fremtid og nye boformer er noen av de interessante temaene som konferansen svarer ut.

 • Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og en arena for inspirasjon og erfaringsutveksling.

Næringslivsdagen 21_Off.åpning ved ordfører Lene Conradi.jpg
Næringslivsdagen 21_ Klimainvesteringer akselerer det grønne skiftet ved Ingvild Meland.jp
Næringslivsdagen 21_ Fremtidens arbeidsmiljø post korona. Hvordan bør vi arbeide fremover
Freepower som vinner av Gründerprisen på Elbåtkonferansen, juryen ble ledet av Steinar Bus

Freepower som vinner av Gründerprisen på Elbåtkonferansen. Juryen ble ledet av Steinar Bustad

Covid-19-pandemien satte også sine begrensninger for fysiske møteplasser dette året. Det ble likevel gjennomført mange fysiske arrangementer ihht gjeldende smittevernregler.

 

Flere av arrangementene har vært digitale for å slik nå flere av medlemmene våre. En stor takk til samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser. Totalt har det vært avholdt i egen regi og/eller som samarbeidspartner 45 arrangementer i 2021.

 

Det har også vært avholdt jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i Asker kommune. Flere dialogmøter med næringslivet har vært gjennomført.

Næringslivsdagen er en av Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og arena for inspirasjon og erfaringsutveksling. Det ble en stor suksess og fysisk kunne samles i Asker Kulturhus for en vellykket gjennomføring.

 

 

 • 14. januar: Digitalt frokostmøte: Tips for god avslutning av regnskapsåret inkl. skattemessige regelendringer.

  • Azets i Asker og Bærum sine regnskapsførere har solid kompetanse og er alltid oppdatert på lover og regler. De har erfaring fra de mange typer virksomheter og bransjer og vil alltid ha gode råd å komme med. Dagens digitale frokostmøte vil gi deg tips for god avslutning av regnskapsåret inkl. skattemessige regelendringer.

 • 14. januar: Presentasjon av Kompetanseprogram for Bærekraft.

  • Asker næringsforening inviterer til presentasjon av kompetanseprogrammet for bærekraft, for bedrifter i Asker kommune.

  • KPMG Pure Sustainability er engasjert til å gjennomføre dette programmet. Gjennom en serie med kurs ønsker vi at bedriftene skal kartlegge eget potensiale og se seg selv og egen virksomhet som en del av løsningen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, det være seg i Asker kommune, nasjonalt eller globalt.

 • 18. januar: Salgspitch webinar | StartUp Viken.

  • Askershus, har sammen med Etablerertjenesten i Asker og Bærum, Asker Næringsforening og Viken fylkeskommune satt sammen en rekke webinarer 18.november hvor du vil få tips og råd du må tenke på som oppstartselskap. Salgspitch er for deg som nettopp har startet for deg selv eller har planer om å videreutvikle bedriften din.

 • 26. januar: Kompetanseprogram GRØNN KONKURRANSEKRAFT: Digital Workshop 1 - Bærekraftig forretningsdrift.

  • Asker Næringsforening inviterer bedrifter i Asker til å kartlegge eget potensiale og se seg selv og egen virksomhet som en del av løsningen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, det være seg i Asker kommune, nasjonalt eller globalt. Kompetanseprogrammet ledes av KPMG Pure Sustainability.

 • 29. januar: Digitalt Kick off Temaplan Næring.

  • Temaplan for næring er Asker kommunes første strategiske plan for næringsutvikling i den nye kommunen. Hovedmålet er at Asker skal bli ledende i landet på næringsutvikling.

  • Temaplan for næring er delt inn i åtte innsatsområder, som er valgt ut på bakgrunn av utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Planen skal også sikre bærekraftig utvikling av næringslivet i Asker.

 • 04. februar: Digitalt frokostmøte: Endringer fra det kjente til det ukjente. En utfordrende hverdag for leder og medarbeider.

  • Hvordan mestrer vi endringer? Dagens digitale frokostmøte setter fokus på reaksjoner knyttet til endringer og hvordan man best mulig skal møte disse i en travel hverdag. Dette er spesielt aktualisert med COVID-19 situasjonen vi alle må forholde oss til. Kompetanserådgiver i Studieforbundet AOF Norge gi deg innsikt i om hvordan man best mulig skal være rustet til å mestre endringer.

 • 10. februar: Digitalt frokostmøte: Næringsjuss - Rekonstruksjon og håndtering av økonomiske utfordringer.

  • Mange ellers levedyktige bedrifter står nå ovenfor en situasjon som mange ikke har så mye erfaring med. Inntektsgrunnlag er redusert, omsetning er borte og egenkapitalen er tapt. Uforutsigbarheten er belastende og flere frykter også konkurs som konsekvens, men finnes det alternativer, hva gjør man?

  • Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS har bred erfaring med å bistå i situasjoner der bedriften har eller kan få økonomiske utfordringer, og vi vil i dette frokostmøte dele av vår kompetanse.

 • 17. februar: Digitalt frokostmøte: SkatteFUNN ordningen og SkatteFUNN søknadsprosessen.

  • Har dere planlagte utviklingsaktiviteter for 2021 og ønsker reduserte kostnader? Har dere hørt om SkatteFUNN, men ikke benyttet ordningen fordi den virker komplisert? Har dere tidligere søkt SkatteFUNN, men ikke fått godkjenning? Eller synes rapporterings kravene er vanskelige?

  • Norsk Støtte vil gi en kort gjennomgang av ordningen generelt. Og tar dere detaljert gjennom søknad og rapporteringsprosessene.

 • 18. februar: Kompetanseprogram GRØNN KONKURRANSEKRAFT: Digital Workshop 2 - Bærekraftige forretningsmodeller og konsepter.

  • Asker Næringsforening inviterer bedrifter i Asker til å kartlegge eget potensiale og se seg selv og egen virksomhet som en del av løsningen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, det være seg i Asker kommune, nasjonalt eller globalt. Kompetanseprogrammet ledes av KPMG Pure Sustainability.

 • 03. mars: Webinar - Askerpakke 2: omstillingsfond og støtte til innovasjonsprosjekter.

  • Informasjonswebinar om støtteordninger for kriserammede næringsliv i Asker.

 • 10. mars: Kompetanseprogram GRØNN KONKURRANSEKRAFT: Digital Workshop 3 - Skape Shared Value løsninger.

  • Asker Næringsforening inviterer bedrifter i Asker til å kartlegge eget potensiale og se seg selv og egen virksomhet som en del av løsningen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, det være seg i Asker kommune, nasjonalt eller globalt. Kompetanseprogrammet ledes av KPMG Pure Sustainability.

 • 11. mars: Digital Frokostmøte: Hvordan bli en Miljøfyrtårn bedrift.

  • Interessert i å høre mer om hva det innebærer og alle fordelene ved å bli miljøfyrtårn? Da bør du melde deg på dette digitale frokostmøtet for å finne ut om dette kan passe deg og din bedrift. Ingen bedrifter er for små og ingen er for store.

  • Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy som hjelper deg med å ta smarte og lønnsomme miljøvalg. Smarte og digitale verktøy bidrar til en enkel og effektiv sertifiseringsprosess – der virksomheten oppfyller kriterier tilpasset drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 • 19. mars: Digitalt informasjonsmøte om Ventilordningen – kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune.

  • Stortinget har bevilget midler til kommunene for å støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn. Asker kommune har opprettet en kompensasjonsordning som skal gi støtte til virksomheter som har blitt påvirket av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021. Total ramme på 22,4 millioner kroner. Næringssjef Asbjørn Flo, Asker kommune orienterte om ordningen.

 • 14. april: Digitalt møte om Kompetansegapet i Asker og Bærums næringsliv.

  • En lokal lansering av NHO’s kompetansebarometer for 2020 i samarbeid med NHO Viken Oslo og Bærum næringsråd. Vi skal dykke ned i funnene fra området som tidligere var Akershus fylke.

 • 15. april: Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 1.

  • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Vi setter nå opp nytt kurs over fire moduler april - mai. Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

 • 20. april: Asker kommune inviterer næringslivet til digitalt dialogmøte om koronasituasjonen, tiltak og planer for gjenåpning.

  • Asker kommune vil orientere næringslivet i kommunen om koronasituasjonen, tiltak og planer for gjenåpning. Det vil også orienteres om de ulike lokale kompensasjonsordningene, status om ventilordningen og kommende kompensasjonstiltak.

 • 22. april: Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 2.

  • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Vi setter nå opp nytt kurs over fire moduler april - mai. Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

 • 23. april: Elbåtkonferansen med digital orientering.

  • På grunn av COVID-19 situasjonen settes ny dato for konferansen til 27. august 2021.

 • 26. april: Digitalt dialogmøte med Asker kommune | Fokus: Smitteverntiltak i kjøpesentre, varehus og butikker.

  • Asker kommune er opptatt av å ha en god dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i butikker, kjøpesentre og varehus. Når samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføres den felles innsatsen om smittevern-tiltakene slik at vi unngår ny nedstengning og sikrer at gjenåpningen kan fortsette.

 • 29. april: Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 3.

  • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Vi setter nå opp nytt kurs over fire moduler april - mai. Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

 • 06. mai: Webinar: Hva er det som egentlig avgjør om man lykkes i et marked over tid?

  • Strategi faget har med tiden blitt utvannet og misforstått. Det finnes et utall innfallsvinkler, verktøy og metoder uten dokumentert bevis eller belegg. Samtidig er kravene til gode strategier som skaper varige konkurransefortrinn og økt lønnsomhet endret. Compete Consulting Group deler av ny innsikt i webinaret i regi av Asker Næringsforening.

 • 06. mai: Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 4.

  • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Vi setter nå opp nytt kurs over fire moduler april - mai. Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

 • 10. mai: Digitalt dialogmøte med næringslivet i Asker kommune - Ny forskrift for Asker kommune.

  • 7. mai ble det bestemt fra regjeringen at fra 10. mai oppheves regionalt tiltaksnivå 5b for Asker.

  • Når samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføres den felles innsatsen om smittevern-tiltakene slik at vi unngår ny nedstengning og sikrer at gjenåpningen kan fortsette.

 • 25. mai: Digitalt Årsmøte for Asker Næringsforening.

 • 01. juni: Digitalt dialogmøte: Innovative helseløsninger med Vestre Viken helseforetak og Drammen, Lier og Asker kommune.

  • Vestre Viken med et pasientgrunnlag på 500.000 innbyggere skal bygge nytt sykehus. Nye Asker og Drammen kommune – to av de største kommunesammenslåingene i Norge samt Lier kommune bygger nye helsetjenester for fremtiden. Vil du møte noen av de som jobber med innovasjon og utvikling i disse organisasjonene? Meld deg på og få oppdatert informasjon om innkjøpsplaner og viktige satsningsområder.

 • 03. juni: Digitalt kick off: Bli med å bygge destinasjon Asker!

  • Vi inviterer til digital kick-off møte for ny «handlingsplan for opplevelsesnæringene basert på kystkultur, historie og reiseliv». Planen skal gjennomføres av Asker kommune i samarbeid med næringslivet, lag og foreninger og skal bidra til at Asker blir en populær og attraktiv reiselivsdestinasjon.

 • 10. juni: Webinar: Omstillingsarbeid mot den nye normalen.

  • Næringslivet vil etter koronaen ikke bli som det var. Mye har endret seg. Nye former for salg, produksjon, logistikk og personalledelse vil finne sin plass. Det er viktig at næringslivet har kjennskap og kunnskap om hvilke endringer som er forventet.

  • Du inviteres til et webinar hvor formålet er å informere om hvilke endringer som forventes og ha en diskusjon rundt hva den nye normalen er. Før webinaret er det fint om du gjør deg opp en mening om hvilke behov som gjelder for din bransje.

 • 14. juni: Dialogmøte: Asker kommune informerer om Askerpakke 3 og Ventilordningen del 2.

  • Det inviteres til informasjons- og dialogmøte om Askerpakke 3 og Ventilordningen del 2 – kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune.

 • 16. juni: Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening «Her skal vi bygge og her skal vi bo».

  • Bærekraftige bygg i Asker og hva vil Asker bli? Byutvikling – region og stedsidentitet.

 • 25. juni: Sommerlunsj på Bryggekanten i Vollen.

  • Vår tradisjonelle sommerlunsj med denne gang i Vollen med omvisning av nytt bryggeanlegg på Vollen Marina og nydelig fiskesuppe på bryggekanten hos VITOS.

 • 12. august: Gratis digitalt kurs: Innføring i bærekraft. Veien til en bærekraftig lønnsom bedrift!

  • Ecofric sitt mål er å bistå de over 600 000 SMB’ere i Norge i deres bærekraftsarbeid. Derfor introduserer vi en kursrekke med ulike temaer innenfor bærekraft skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. Parallelt utvikles det en plattform med konkrete, skreddersydde og lønnsomme bærekraftstiltak til den enkelte bedrift og bransje. På denne måten kan bedriften jobbe med bærekraft på en enkel, lønnsom og ressursbesparende måte.

 • 25. august: Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening «Her skal vi bygge og her skal vi bo».

  • Vending - helt om? Kursendring i byggebransjen; Hvordan bygger vi grønt?

 • 27. august: Elbåtkonferansen i Vollen.

  • Elbåtkonferansen i Vollen samler sentrale aktører i Norge som jobber med elbåtløsninger. Det er en konferanse hvor båtbransjen kan møte viktige premissleverandører. En fagkonferanse for båtbransjen, politikere og entusiaster. Gründerpris deles ut.

 • 15. september: Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening «Her skal vi bygge og her skal vi bo».

  • Frokostmøte om bokvaliteter og fremtidens boformer i Asker.

 • 22. september: Frokostwebinar: Nye muligheter i nytt ombrukssenter i Asker.

  • Asker skal få sitt første ombruksenter, og det skapes nye lokale næringsmuligheter. Her får du høre mer om ombrukssenteret og mulighetene for interesserte personer eller næringsaktører til å ta imot, håndtere og selge varene.

 • 23. september: Lansering av Frokostmøte for Forretningsnettverket - FNA i samarbeid med Asker Næringsforening.

  • Business handler om kommunikasjon og møter mellom mennesker. Asker Næringsforening legger til rette for en markedsplass for våre medlemmer med Forretningsnettverket i Asker (FNA) Du vil her bli kjent med andre bedrifter i Asker, knytte kontakter og få tilgang til andres nettverk.

 • 13. oktober: Frokostmøte: E134 Oslofjordforbindelsen –byggetrinn 2.

  • Vibeke Malvik, prosjekteringsleder Statens vegvesen informerte om prosjektet, byggetid, byggekostnader, tilkobling til eksisterende vegnett.

 • 19. oktober: TV- aksjon og næringslivets viktigste ringedugnad.

  • TV-aksjonen 2021 går til PLAN International og næringslivet sammen med Ordfører Lene Conradi vil samles i Asker Rådhus, kommunestyresalen. Sammen ringer vi næringslivet med oppfordring om å delta ved å gi et bidrag til TV-aksjonen 2021 og arbeidet til Plan.

 • 21. oktober: Frokostmøte for Forretningsnettverket -FNA i samarbeid med Asker Næringsforening.

  • Business handler om kommunikasjon og møter mellom mennesker. Asker Næringsforening legger til rette for en markedsplass for våre medlemmer med Forretningsnettverket i Asker (FNA) Du vil her bli kjent med andre bedrifter i Asker, knytte kontakter og få tilgang til andres nettverk.

 • 21. oktober: Interessert i å utforske et spennende regionalt helsenettverk?

  • Norway Health Tech og regionens næringsforeninger inviterer alle selskap i Viken fylke vest for Oslo, som jobber med eller ønsker å jobbe med produkter og løsninger til helsetjenesten, til et regionalt nettverk.

 • 4. november: Frokostmøte for Forretningsnettverket -FNA i samarbeid med Asker Næringsforening.

  • Business handler om kommunikasjon og møter mellom mennesker. Asker Næringsforening legger til rette for en markedsplass for våre medlemmer med Forretningsnettverket i Asker (FNA) Du vil her bli kjent med andre bedrifter i Asker, knytte kontakter og få tilgang til andres nettverk.

 • 08-12. november: Gründeruka i Asker og Bærum | StartUp Viken.

  • Få med deg spennende kurs og konferanser under gründeruka i Asker og Bærum - 5 dager med aktiviteter for gründere, startupmiljø, innovasjonsaktører og investorer i Asker og Bærums-regionen.

  • Asker Næringsforening er med som arrangør og deltar på flere av de spennende arrangementene.

 • 18. november: Frokostmøte for Forretningsnettverket -FNA i samarbeid med Asker Næringsforening.

  • Business handler om kommunikasjon og møter mellom mennesker. Asker Næringsforening legger til rette for en markedsplass for våre medlemmer med Forretningsnettverket i Asker (FNA) Du vil her bli kjent med andre bedrifter i Asker, knytte kontakter og få tilgang til andres nettverk.

 • 18. november: ‘Inspirasjonskveld’ Næringsutvikling for landbruket i Asker og Bærum kommune | StartUp Viken.

  • Etablerertjenesten i Asker og Bærum inviterer landbruksnæringen i vår region til inspirasjonskveld. Bli bedre kjent, knytt kontakter, få inspirasjon og sammen bidra til en spennende utvikling av næringen.

 • 25. november: Næringslivsdagen 2021

  • Fremtidens arbeidsmiljø post korona, digitalisering, ledelse i endring, bærekraftig fremtid og nye boformer er noen av de interessante temaene som konferansen svarer ut.

  • Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og en arena for inspirasjon og erfaringsutveksling.

 • 02. desember: Frokostmøte for Forretningsnettverket -FNA i samarbeid med Asker Næringsforening.

  • Business handler om kommunikasjon og møter mellom mennesker. Asker Næringsforening legger til rette for en markedsplass for våre medlemmer med Forretningsnettverket i Asker (FNA) Du vil her bli kjent med andre bedrifter i Asker, knytte kontakter og få tilgang til andres nettverk.

 • 17. desember: Digitalt Juletreff i en vanskelig tid, i samarbeid med Asker kommune.

  • I denne så krevende tid ønsker vi å samle våre medlemmer og næringslivet i Asker kommune til et digitalt juletreff.

  • Næringslivet i Asker kommune er igjen rammet av smittevern og restriksjoner. Smittetrykket er tilbake og myndighetene har innført nye nasjonale smittevernstiltak og restriksjoner. Asker kommune og Asker Næringsforening vil i tillegg til å ønske alle en God Jul, i en tid med store utfordringer, også informere om kommunens arbeid med nye kompensasjonsordninger.

bottom of page