top of page
Asker-Næringsforening_logo_grønnkontrast hvit.png

ÅRSRAPPORT 2023

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER

ÅRSRAPPORT 2023

Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon. Vi ønsker å bidra til å skape og utvikle et sterkt næringsliv i Asker. Vi jobber aktivt for å fremme næringslivets interesser og sikre kvaliteter som gjør at folk ønsker å arbeide, bo og besøke Asker. 

Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2023.

Innholdsfortegnelse
Steinar Sirkel.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

Gjenoppbygging og vekst i et normalår

2023 markerte et signifikant år for Asker Næringsforening. Med pandemiens utfordringer bak oss, har vi endelig kunnet fokusere fullt ut på å styrke og utvikle våre medlemsaktiviteter, samtidig som vi hele tiden har fokus på de økonomiske utfordringer som fortsatt preger deler av næringslivet.

 

Som en uavhengig organisasjon er vår drift finansiert gjennom medlemskontingenter, en partneravtale med Asker kommune, sponsoravtaler, og prosjektmidler. Denne økonomiske uavhengigheten er essensiell for vår rolle som en pådriver for saker som betyr mest for næringslivet i Asker. For å realisere våre ambisjoner om å utvide og forbedre våre medlemsaktiviteter, har vi identifisert behovet for å øke inntektene gjennom flere prosjekter og en vekst i medlemsbasen.

 

Våre medlemmer, som inkluderer en rekke små til store bedrifter og organisasjoner innen idrett, kultur og politikk, har vist et imponerende engasjement gjennom året. For å imøtekomme de ulike behovene hos våre medlemmer, har vi tilbudt et bredt spekter av nettverksmuligheter, kurs, og relevante dialogarenaer. En viktig del av dette arbeidet har vært vår første omfattende medlemsundersøkelse, som har gitt verdifull innsikt og hjulpet oss å skjerpe vår medlemsstrategi.

 

2023 var også et år for markant fornyelse i vår kommunikasjonsstrategi. Vi lanserte en ny logo og et nytt design for all vår kommunikasjon. Våre oppgraderte nettsider og CRM-systemer har gjort det mulig for medlemmene å engasjere seg mer direkte og effektivt, og har styrket vår synlighet og tilgjengelighet.

 

Bærekraft står sentralt i vår virksomhet. Gjennom flere kurs, blant annet for miljøfyrtårnsertifisering og sirkulærakademiet, har vi arbeidet for å øke kompetansen om bærekraft blant våre medlemmer. Vårt nye initiativ, "Sosial profil Asker – inkludering og sertifisering", har spesielt satt søkelys på å inkludere flere i arbeidslivet, med tre vellykkede kurs gjennomført i 2023.

 

Næringslivsdagen 2023 ble en viktig møteplass for dialog og samarbeid. Med temaet "Asker mot nye høyder", har arrangementet ytterligere styrket vår posisjon som en sentral aktør i kommunens utvikling.

Avslutningsvis, en stor takk til Trine Maren Skott-Myhre for hennes bidrag til foreningens oppstart og suksess, og velkommen til Mia Bråtebæk, vår nye kommunikasjonssjef, som vil fortsette å drive vår visjon fremover.

Vi har også ansatt Markus Furuberg i 50% stilling for 2 år. Han er i tillegg 50% student ved USN hvor han tar sin master i Samfunnsanalyse (MASAM). Den generelle studiemodellen for MASAM med praksis er et treårig studieløp. Første studieår tar studenten de obligatoriske teori og metodeemnene på heltid. De to neste årene arbeider studentene 50% i en virksomhet og studerer 50 %. Markus forsterker vårt team og bidrar i gjennomføring av konkrete prosjekter.

  

Vi ser fram til å fortsette vår reise med dere alle og takker hver eneste en av våre medlemmer, partnere, og medarbeidere for deres støtte og engasjement gjennom året. La oss sammen bygge et sterkere, mer bærekraftig og inkluderende næringsliv i Asker.

 

Vi vil i årsrapporten presentere flere av våre aktiviteter i detalj.

 

Asker Næringsforening: Sammen skaper vi fremtiden

Steinar Bustad

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening

LEDER
OM NÆRINGSFORENINGEN
Presentasjon 2024 Asker Næringsforening_kortversjon_UNDER ARBEID.png

Asker Næringsforening ønsker å bidra til å skape og utvikle et sterkt næringsliv i Asker. Vi jobber aktivt for å fremme næringslivets interesser og sikre kvaliteter som gjør at folk ønsker å arbeide, bo og besøke Asker. 

Vi består av små, mellomstore og store bedrifter som ønsker å være i front når det kommer til utvikling, læring og samarbeid. Vi liker å jobbe tett på medlemsbedriftene våre for kontinuerlig å svare opp næringslivets behov, og kommer gjerne på besøk til medlemsbedrifter. 

 

For våre medlemmer tilbyr vi nettverksbygging, faglig utvikling, en næringspolitisk pådriver samt synlighet og markedsføring. Asker Næringsforening skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet. Vårt aller største mål er å bidra med aktiviteter som skaper verdi for våre medlemmer.

 

 

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet er viktig for næringsutviklingen i en region. Vi samarbeider tett med kommunen og er ofte en høringsinstans i de politiske prosessene. Vi mener Asker Næringsforening har en sterk posisjon i kommunen og det er våre medlemmer som gjør oss sterke. Asker næringsforening skal også være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning. For oss er områder som samferdsel, mobilitet, eiendomsutvikling, offentlige innkjøp samt kommunal infrastruktur viktige innsatsområder. 

Asker-Næringsforening_logo_grønnkontrast.png

MEDARBEIDERE I 2024

Steinar Sirkel.png

STEINAR BUSTAD 

Direktør og

daglig leder

Mia Sirkel.png

Kommunikasjonssjef og prosjektleder

MIA VESJE

BRÅTEBÆK

Markus.png

Næringskonsulent og prosjektleder

MARKUS

FURUBERG

Nina (2).png

Salgs- og markedssjef og prosjektleder

Nina Windju

Christiansen

Trine Maren.png

Trine Maren Skott-Myhre har gjennom mange år bidratt til å fremme næringslivets sak. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Trine Maren tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.

Asker Næringsforening vil med stor takk bygge videre på det gode arbeidet Trine Maren har lagt ned. Med lang erfaring fra media – og kommunikasjonsbransjen og andre engasjerende verv startet Trine Maren opp som prosjektleder for Røyken Næringsråd. Trine Maren har hele tiden hatt fokus på å ivareta medlemsbedriftene, og har hele veien jobbet for gode rammebetingelser for store så som mindre bedrifter. 

Det å legge til rette for nyetableringer og oppstart er noe Trine Maren har jobbet med gjennom både næringsrådets arbeid og som leverandør inn til Etablererveiledningen med kurs og rådgivning til de som går med planer om å starte egen bedrift. Først i Buskerud, så deretter Viken og StartUp Viken satsningen. Målet her er at gründerne skal kunne konsentrere seg om innholdet og utviklingen av idéene sine, men samtidig få veiledning og hjelp til å få på plass de øvrige formalitetene og faktorene som kreves for at idéen skal kunne realiseres og gi gründeren et levebrød.

Landbruk ligger Trine Marens hjerte nært. Hun etablerte første ‘Inspirasjonskveld for landbruket’ i 2018, gjennom prosjekt fra Etablerertjenesten. Dette er en aktivitet som er videreført og godt etablert i StartUp Asker og Bærum. Trine Maren etablerte tidlig kontakt med landbrukskontoret, og har hele veien jobbet for et godt samarbeid mellom landbruksnæringen selv, landbrukskontoret og øvrig næring. Trine Maren har jobbet tett med både kommune og Akershus Reiselivsråd for nettopp økt satsning på utviklingen av tilleggsnæringer i landbruket som gårdsutsalg og annet samt annet reiseliv.

Trine Maren har vært en pådriver og prosjektleder for seminarer, event og møteplasser, hvor hun har planlagt og gjennomført arrangementer med stor suksess.
I 2018 fikk hun ansvaret fra den gang Røyken kommune ved næringssjefen for etablering, drift, ombygging og ledelse av et innovasjonssenter/ Co-working space, ‘COLAB – Huset for nyskaping’ i Slemmestad. Stedet åpnet formelt i 2019. Her la hun i kommende år stor vekt på kompetansedeling mellom etablerte bedrifter og gründerne samt sosiale aktiviteter, for gjennom dette skape et godt arbeidsmiljø for lokale gründere.

Røyken Næringsråd, Hurum Næringsråd og Asker Næringsråd slo seg sammen i 2020 og Trine Maren fikk da stillingen som kommunikasjonssjef og prosjektleder i Asker Næringsforening. Hun har lagt et godt grunnlag for videre satsning og vekst for næringsforeningen, og gjort en fantastisk jobb i alle år med å sikre gode vilkår for næringslivet.

Fra 1. april 2023 var hun i gang som daglig leder i Kontorhuset, som har lokasjoner i Asker, Lier og to i Drammen.

Vi vil uttrykke en stor takk til Trine Maren, og ønsker henne lykke til med ny arbeidshverdag, og gleder oss over å kunne fortsette kontakten med Trine Maren, nå som medlemsbedrift i Asker Næringsforening!Vi vil uttrykke en stor takk til Trine Maren!

Asker Næringsforening vil med stor takk bygge videre på det gode arbeidet Tone Malm Meinich Hvam har lagt ned. Med sin varme omtanke for alle medlemmene har Tone tilført et godt bidrag i foreningen.

Tone.png

Før Tone begynte i Asker Næringsforening, hadde hun lang erfaring fra idretten og senterdrift. Hun var daglig leder i Fossum i seks og et halvt år og i Grini golfklubb i 14 år, før hun startet opp som prosjektleder næringsliv og marked i Asker Næringsforening.

I dag markerer ikke bare slutten på din tid som prosjektleder i Asker Næringsforening, men også begynnelsen på et nytt og spennende kapittel som daglig leder ved Asker Golfklubb. Din innflytelse som leder av Næringslivsdagen 2023 var uten tvil en stor suksess, og vi takker deg for din dedikasjon, kreativitet og profesjonalitet som gjorde arrangementet minneverdig. Ditt vinnende vesen har ikke bare skapt en positiv atmosfære internt, men har også bygget sterke relasjoner med alle våre medlemmer.

 

​Du har vært en brobygger, og gjennom ditt engasjement har du bidratt til å øke vår næringsforenings styrke og mangfold. Antallet nye medlemmer du har tiltrukket er et tydelig bevis på din evne til å inspirere og mobilisere. Tone har vært en pådriver og prosjektleder for seminarer, events og møteplasser, hvor hun har planlagt og gjennomført arrangementer med stor suksess.

Takk, Tone, for ditt bemerkelsesverdige bidrag til Asker Næringsforening. Vi vil savne deg, men ser frem til å følge din suksessfulle reise videre. Vi gleder oss over å kunne fortsette kontakten med Tone, nå som medlemsbedrift i Asker Næringsforening!

 

Fra 1. februar 2024 er hun i gang som daglig leder i Asker Golfklubb. Vi er sikre på at din energi, kompetanse og lidenskap vil fortsette å skinne, og vi ønsker deg all suksess i dine fremtidige utfordringer.

Vi vil uttrykke en stor takk til Tone!

Mia startet i Asker Næringsforening 1. august 2023. Hun studerte på NHH i Bergen og begynte så som konsulent i EY på Oslo-kontoret. I sin åtte år lange karriere som konsulent har hun jobbet med et bredt spekter av kunder og bransjer i både offentlig og privat sektor. Av fagområder har hun jobbet mye med problemløsning, prosessforbedringer og strategi. Å formidle komplekse sammenhenger på en enkel måte var en av de viktigste oppgavene hun hadde i rollen som konsulent, noe som vil komme godt med som kommunikasjonssjef i Asker Næringsforening.

Mia Sirkel.png

Vi ønsker Markus Furuberg velkommen som ansatt hos oss i Asker Næringsforening. Han er ansatt i en 50% stilling i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Ved siden av jobben studerer han på universitetet. Hans første arbeidsdag var 1. september 2023.

Markus har tidligere erfaring fra flere verv i tillegg til studiene. På universitetet studerer han Master i Samfunnsanalyse, hvor man lærer om hvordan globalisering, sosiale nettverk, økonomi og endringer i organisasjoner preger næringslivet og offentlig sektor. Studiet har en bred tilnærming til økonomisk virksomhet og gir innsyn i hvordan økonomiske virksomhet og sosiale prosesser påvirker hverandre. Bachelor bakgrunnen hans er i statsvitenskap

Markus.png

Nina har 17 års erfaring fra mediebransjen, og kommer fra Dagens Næringsliv hvor hun har jobbet i 8 år som bl.a. prosjektleder og arrangementsansvarlig. Før det var hun ansatt i Budstikka i 9 år, og har bl.a. erfaring fra Frisk Asker nettverket. I løpet av årene i mediebransjen har hun jobbet med et bredt spekter av kunder og bransjer, og har god erfaring med salg, markedsføring, prosjektledelse, sponsor- og arrangementsaktiviteter. Nina har en Master i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.

Hun gleder seg til å være med på å utvikle et sterkt næringsliv i Asker, og til å bli kjent med medlemmene i Asker Næringsforening, nøkkelpersoner i Asker Kommune og øvrige samarbeidspartnere.

Nina (2).png
Erling.png

Erling Nilsen

Erling Nilsen Management
Styrets leder

Eldar Hauge.png

Eldar Hauge

Indra Navia AS

Roger.png

Roger Hansen

Møller Bil Asker og Bærum AS

Jannicke Færden Berle.png

Jannicke Færden Berle

Pals AS

Lisbeth.png

Lisbet Fagerbakk

Veas AS

Morten Bergmann.png

Morten Bergmann

Viken Elektro AS

Ståle.png

Ståle Njåtun

Doka Norge AS

Jens-Erik.png

Jens Erik Wittusen

Filtvet Gård

Christian Aakermann.png

Christian Aakermann

Hurum Energi

Medlemsemblem_AN_Lys.png

Ta del i fellesskapet! Se vårt medlemsregister HER 

Medlemskontingenten for 2023 hadde en liten økning fra 2022. Likevel har antallet medlemmer økt fra 438 medlemmer i desember 2022 til 477 medlemmer i desember 2023. Økningen skyldes at det har vært høyt fokus på medlemsrekruttering og mange nye bedrifter har kommet inn.

 

Frafallet i 2023 har i stor grad vært knyttet til konkurser og avvikling av selskaper på grunn av den krevende situasjonen med krig i Europa, høyre renter og høye strømutgifter, og hva dette har medført for mange av våre medlemsbedrifter. Det er også enkelte bedrifter som har flyttet ut av Asker. 

 

Asker Næringsforening vil aktivt fortsette arbeide med medlemsrekruttering gjennom å synliggjøre Næringsforeningens verdi. Og like viktig som verving av nye medlemmer, er å beholde eksisterende.

Med de 477 medlemmene vi har dekker vi 14.000 ansatte. Vi er alltid på utkikk etter flere medlemmer og ønsker å dekke hele næringslivet i Asker. Et samlet næringsliv danner det beste grunnlaget for å skape gode rammevilkår for alle medlemmene. Derfor oppfordrer vi alle bedrifter i Asker til å melde seg inn slik at vi løfter hele regionen.

sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-040-L.jpg

Næringslivsdagen 2023

- En viktig møteplass for næringslivet og en arena for inspirasjon og erfaringsutveksling.  Tema for konferansen var: Asker mot nye høyder. 

IMG_4201.jpg

Fra samferdselsløftet hos NHO. Samferdselspolitikk er viktig for næringslivet.

image.png

Foto: Morten Gisle Johnsen

Gjennom hele året skaper vi møteplasser hvor vi har dialog med våre medlemmer. Møteplassene bidrar til at medlemmene kan utvikle sine relasjoner, samt møte politikere og andre relevante kontakter. Vi arrangerer frokostmøter, dialogmøter med politikere og ledelsen i kommunen, ressursgruppemøter, sosiale arrangement mm.

 

Næringsforeningen har også i 2023 hatt en flere møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Næringsforeningen har i 2023 vært involvert i følgende sentrale politiske og administrative saker:

 • Dialogmøter mellom næringslivet og kommunen i forbindelse med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Anbud og innkjøp i kommunen.

 • Utarbeidet høringsinnspill til kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Utarbeidet innspill til formannskapet om kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Utarbeidet høringsinnspill til temaplan Samferdsel og mobilitet.

 • Ulike aktiviteter i forbindelse med samferdsel, herunder E134, E18 og Flytoget. 

 • Gjennomført ulike møter med kommune og politikere knyttet til ulike spørsmål fra næringslivet.

 • Næringsområder i Asker kommune.

 • Bidratt i aktiviteter knyttet til vår partneravtale med Asker kommune.

IMG_2322.jpg

Sommerlunsj
på Bukta Matbar i idylliske Vollen. Tone og Steinar ønsket alle medlemmer velkommen til sommerlunsj. 

SAMARBEIDSRELASJONER
RE lokaler.jpg

I desember flyttet Asker Næringsforening inn i nye lokaler i RE Gründerhus. 

Re Grunderhus.jpg

Medlemmer

Asker Næringsforening setter samarbeidet med våre medlemmer i rampelyset hvert år. For oss er dette avgjørende for å få en dypere forståelse av næringslivets situasjon. Med denne innsikten kan vi være proaktive i vår dialog med kommunen og andre relevante offentlige etater. Vi jobber utrettelig for å gi våre medlemmer reell verdi gjennom deres medlemskap. Ved å skape sterke nettverk og dynamiske møteplasser, sikrer vi en levende dialog og arbeider kontinuerlig for å øke vår innsikt​

Asker kommune

Asker kommune er en uvurderlig samarbeidspartner for Asker Næringsforening. Vi opplever en utmerket dialog med både administrasjon og politikere, og vi jobber sammen for å fremme næringslivet i kommunen. Asker kommune har satt en høy ambisjon: å bli Norges ledende på næringsutvikling. Dette er et dristig mål, og vi er dedikerte til å støtte kommunen i å tilpasse sine tjenester for å nå dette målet. For å bli ledende kreves det en tett og kontinuerlig dialog, og vi er her for å sikre at denne dialogen blomstrer.

​Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

NOV er et dynamisk samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene vest for Oslofjorden, etablert som eget prosjekt i 2020. Siden midten av 90-tallet har regionens næringsforeninger hatt en tett og målrettet dialog for å styrke samarbeidet på tvers av kommunegrensene.

 

NOV samler krefter fra Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd og Modum Næringsråd. I 2023 har vi hatt et lavere aktivitetsnivå på grunn av avsluttet støtte fra Viken Fylkeskommune, men vi er fast bestemt på å revitalisere samarbeidet i 2024.

 

Vi har mange felles områder å samarbeide om for å styrke våre medlemmers interesser og drive regionen fremover. Dette forumet er viktig, og vi ser frem til å intensivere vår innsats og oppnå enda større resultater sammen.

Sammen representerer NOV ca. 2500 medlemsbedrifter fra hele spekteret av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og ca. 100 000 arbeidsplasser, noe som gjør sammenslutningen til en svært viktig aktør regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca. 30 arbeidsplasser, og er en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

 

RE Gründerhus

Asker Næringsforening har et nært samarbeid med RE Gründerhus, hvor vi er deleier og også leier lokaler. Dette partnerskapet er avgjørende for å øke fokuset på innovasjon og gründerskap i kommunen.

RE Gründerhus er en kraftfull motor for innovativ næringsutvikling og vekst i Asker. Huset tilbyr et dynamisk miljø med tjenester knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice, og videreutdanning.

Sammen jobber vi utrettelig for å skape en arena hvor offentlig og privat sektor kan samhandle, noe som bidrar til innovasjon og vekst i regionen. Vi samarbeider på ulike innovasjonsprosjekter og leverer tjenester til StartUp Asker og Bærum, ledet av RE Gründerhus. Gjennom StartUp Asker og Bærum tilbyr vi veiledning og kurs til gründere i regionen, og legger grunnlaget for fremtidens suksesshistorier.

Landbrukskontorene i Asker og Bærum  

Vi har etablert et sterkt samarbeid med Landbrukskontorene i Asker og Bærum for å fremme innovasjon og næringsutvikling innen landbruket. Asker Næringsforening spiller en aktiv rolle i Næringsutviklingsgruppa, som jevnlig samler representanter fra både Asker og Bærum.

I disse møtene deltar landbrukskontorene, næringssjefer fra kommunene, samt representanter fra næringsforeningene og rådene. Sammen skaper vi en plattform for dialog og samarbeid som gir grobunn for nye idéer og bærekraftig vekst i landbrukssektoren. Dette partnerskapet styrker vår felles innsats for å drive landbruket fremover i vår region. Gjennom StartUp Asker og bærum arrangerer vi to ganger i året Inspirasjonskveld for landbruket.

NHO – Norges Hovedorganisasjon

Næringsforeningen har gjennom både pandemi, strømkrise og en verden i stor endring hatt samarbeid med andre næringsforeninger og NHO. Dette har gitt oss nyttig informasjon, hvor også medlemmene har blitt invitert til inn til faglig påfyll gjennom digitale frokostmøter og webinarer. Det er flere viktige temaer som blir diskutert og NHO gir oss en arena hvor vi knytter relasjoner og henter kunnskap.

 

I 2023 kan vi nevne to sentrale prosjekter: Kraftløftet som er LO og NHOs tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030. Samferdselsløftet som utdyper og konkretiserer de politiske løsningene som må på plass de neste årene for at vi skal lykkes med en mer effektiv ressursbruk og en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

UN Global Compact

UN Global Compact er et initiativ som oppfordrer bedrifter verden over til å jobbe for bærekraftige og samfunnsansvarlige mål.

Asker Næringsforening er medlem av UN Global Compact! Dette gir oss tilgang til verdifulle ressurser som styrker vårt lokale bærekraftsarbeid og setter oss på verdenskartet i kampen for en grønnere fremtid.

SMB Norge

SMB Norge er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter i Norge. Asker Næringsforening har et fruktbart samarbeid med SMB Norge som setter søkelys på de utfordringene små og mellomstore bedrifter møter i hverdagen.

Kvinner i Business (KiB)

Kvinner i Business er dedikert til å gi sine medlemmer inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse for å utvikle seg selv og sine virksomheter. Nettverket omfavner kvinner som driver eller ønsker å starte egen bedrift, samt kvinnelige ledere i næringslivet.

Som medlem i KiB får du tilgang til aktiviteter arrangert av Asker Næringsforening.

Hvalstrandfestivalen

Hvalstrandfestivalen i Asker ble arrangert for første gang i 2013 og arrangeres årlig på Hvalstrand i Asker. Asker Næringsforening har en samarbeidsavtale med Hvalstrandfestivalen der vi vi får synlighet på deres markedsmateriell og vi reklamerer for dem tilbake. 

Connect Øst

Connect Øst er et nettverk som støtter gründere og tidligfase investorer. Asker Næringsforening har inngått en samarbeidsavtale med Connect Øst. Sammen skal vi styrke næringslivet, gründere og investorer i Asker kommune. Connect Øst bidrar med sitt tidligfase investornettverk, som deler kompetanse, erfaring og kontakter. Målet vårt er klart: å skape nyetableringer som driver vekst og innovasjon i vår region.

Toftedagen2023 (9 av 25).JPG

Toftedagen
Minst femti utstillere var på plass på Toftedagen i juli. Det samme var Brannbamsen Bjørnis - til stor glede for barna.

sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-005-L.jpg
sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-034-L.jpg
sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-042-L.jpg

I 2023 kunne vi endelig lage mange gode fysiske møteplasser for medlemmene våre. 

 

En stor takk til samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser. Totalt har det vært avholdt i egen regi og/eller som samarbeidspartner 99 arrangementer i 2023.

Det har også vært avholdt jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i Asker kommune. Flere dialogmøter med næringslivet har vært gjennomført.

Næringslivsdagen er en av Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og arena for inspirasjon og erfaringsutveksling. Det ble en stor suksess og vi samlet rundt 330 mennesker i Asker Kulturhus for en vellykket gjennomføring også dette året.

Asker Næringsforening holder på med flere større prosjekter gjennom året som vi er stolte av. I tillegg til de ordinære frokostmøtene og temakveldene så har vi noen faste gjentakere som næringslivet har mye glede av.

Forretningsnettverket i Asker (FNA)

FNA er et samlepunkt for alle medlemmer i Asker Næringsforening. Her møter man andre lokale bedrifter og har muligheten til å knytte bånd og presentere bedriften sin. Dette er en god mulighet for å finne mulige samarbeidspartnere og knytte partnerskap med bedrifter som man ikke har kjennskap til fra før.

 

Sosial Profil Asker

Sosial Profil er en arena for innsikt om inkludering som gjør det lett å finne hverandre, møtes og skape forbindelser. Se mer informasjon under.

 

Sirkulærakademiet

Sirkulærakademiet i Asker Næringsforening er et initiativ for å fremme sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller. Gjennom akademiet tilbyr vi bred informasjon om sirkulærøkonomi og nettverksmuligheter som hjelper bedrifter med å integrere sirkulære prinsipper i sin virksomhet. Vårt mål er å inspirere og støtte lokale virksomheter til å bli mer bærekraftige, innovative og konkurransedyktige i en stadig grønnere økonomi.

Utvikle unik konkurransekraft innen det grønne skiftet

I samarbeid med Asker Kommune har vi kurs som går over flere kursdager som handler om å kaste seg inn i det grønne skiftet. Dette er et unikt kurs med fokus på hvordan man kan utvikle bedriftens konkurransekraft i lys av bærekraft. Bærekraft angår alle bedrifter og kunnskap forsterker bedriftens

MØTEPLASSER
IMG_4255.jpg

B2B møtecup på Varner Arena

Over femti bedrifter møtte opp på møtecup, omvisning, middag og kamp på Varner Arena. En  storsuksess som vi vil gjenta høsten 2024. 

RESSURSGRUPPER
IMG_8350.jpg

Det ble fullt hus da vi sammen med Asker Kommune hadde frokostmøte om hvordan vi sammen kan skape et mer bærekraftig boligmarked.

IMG_1305.jpg

Landbruksforum på Øvre Sem Gård med tema droner og de mulighetene som ligger i denne teknologien.

Eiendomsforum               

Ble etablert i 2020 og har i 2022 hatt en viktig funksjon for Næringsforeningen. Forumet har gjort det mulig for Asker kommune å presentere sine planer innenfor området plan og bygg. I tillegg har forumet vært viktig ifm arbeidene med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 For å representere våre medlemmer trenger vi tett kontakt, innsikt og forståelse for de utfordringene næringslivet opplever i Asker kommune. Eiendomsforum har vært en viktig dialogarena i forbindelse med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 

Landbruksforum

Ble etablert i 2022 som en arena for samhandling og kommunikasjon mellom landbruket og Asker Næringsforening. Vi har flere ganger erfart at det vil være nyttig med en samlende kommunikasjonskanal til offentlige kontorer og politikere, samt en arena for å knytte kontakter og etablere samarbeid. Asker Næringsforening ønsker å bidra til enda mer verdiskapning, økt sysselsetting, styrket lokal matforsyning og sikkerhet, utvikling av ny næring, teknologiske løsninger og til at forbrukeren får flere og bedre produkter.

 

Asker & Bærum Bondelag, Røyken Bondelag, Asker & Bærum Skogeierlag, landbruksaktører, Landbrukskontoret, varaordfører, næringssjef og politikere var godt representert. Det legges opp til møter kvartalsvis, hvor aktørene selv bidrar til valg av tema.

TV-aksjonen Redd barna

På årets viktigste dugnad for næringslivet møtte over tretti representanter fra næringslivet opp- Hele 540.000 kr ble samlet inn fra 66 bedrifter i Asker. 

PROGRAMMER & PROSJEKTER
Sosial Profil Asker (5).jpg

Prosjekt Sosial profil – inkludering og sertifisering i Asker kommune. Dette er et unikt prosjekt som skal fremme inkludering og mangfold i Asker kommune gjennom felles innsats fra næringsliv og kommune.

Sosial Profil Asker - Inkludering og sertifisering

Sosial Profil Asker er et inkluderings- og sertifiseringsprosjekt ledet av Asker Næringsforening, som fremmer mangfold og sosial bærekraft i næringslivet.

Prosjektet tilbyr små og mellomstore bedrifter en lokal sertifisering for å dokumentere deres sosiale bærekraftsprofil og engasjement for å ta samfunnsansvar. Gjennom kurs og sertifisering hjelper vi bedrifter til å lettere kunne inkludere ungdom utenfor arbeidsmarkedet, personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere.

Prosjektet legger til rette for økt ansettelse av mennesker fra disse gruppene ved å gi bedriftene nødvendig innsikt og kunnskap om tilgjengelige støtteordninger og tiltak. Sosial Profil Asker bidrar dermed til en bærekraftig næringsutvikling som vektlegger økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter, og styrker Asker som et inkluderende og mangfoldig samfunn.

I 2023 ble det gjennomført 3 kurs, hver kurs 3 x 3 timer. Totalt ble 24 bedrifter sertifisert. Vi takker igjen våre samarbeidspartnere i Asker Produkt, Jobbhuset, Arba, Fontenehuset Asker, NaKuHel, NAV og Asker kommune. Det er dette samarbeidet som har gjort det mulig å gjennomføre dette pilotprosjektet. Sosial Profil ble lagt merke til utenfor Asker kommune. Vi har presentert kurs og resultatet for NHO, ASVL og enkelte interesserte tiltaksbedrifter utenfor Asker kommune. Vi vil starte nye kurs i Sosial Profil Asker i 2024.

Asker Opplevelser

Asker Næringsforening har lansert det spennende destinasjonsprosjektet Asker Opplevelser, med oppstart på Tofte. Prosjektet er støttet med næringstilskudd fra Asker kommune. Vi arbeider daglig for å skape vekst og muligheter for lokalt næringsliv i hele kommunen, og vi ser potensialet for bedre samarbeid på tvers av tettstedene. Vi har vi gjennomført kurs i det grunnleggende «tankegodset» for bedrifter på Tofte for å styrke deres kompetanse innen synlighet, markedsføring og samarbeid. Målet er å bruke nye kanaler for å gjøre Asker kjent som en attraktiv destinasjon.

Overordnede formål er å sikre vekst og trygghet for lokalt næringsliv, og dermed bevare og skape arbeidsplasser.

Ved å skape engasjement i de ulike områdene, øker vi interessen og tilstrømningen av besøkende, noe som igjen fører til økt verdiskapning gjennom kjøp av produkter og tjenester. Dette prosjektet vil gi lokalt næringsliv et større kundegrunnlag, sikre arbeidsplasser, og åpne for nye etableringer i Asker. Prosjektet vil videreføres i Sætre og Vollen. Det vil gjennom prosjektet utvikles felles nettsider og SoMe kanaler for prosjektet.

Den Store Sirkulærkonferansen

Circular Norway og NCCE sammen med Asker kommune, RE gründerhus og Asker Næringsforening arrangerte i 2023, for første gang i Asker kommune, Den Store Sirkulærkonferansen. Konferansen samlet næringsliv, offentlige aktører og eksperter for å diskutere og fremme sirkulærøkonomi. Gjennom inspirerende foredrag, paneldebatter og workshops ble det delt innsikt og erfaringer om hvordan bedrifter kan implementere bærekraftige og sirkulære løsninger. Arrangementet markerte et viktig steg mot en grønnere fremtid for Asker og regionen og vil bli videreført som et årlig event i Asker.

sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-039-L.jpg

Næringslivsdagen

Med over 60 utstillere ble det godt med liv i pausene på Næringslivsdagen. Utstillerplass på næringslivsdagen er en god mulighet til å synliggjøre seg. 

SEKRETARIATSFUNKSJONER
Toftedagen2023 (14 av 25).JPG

Toftedagen i juli 2023 ble mer populær enn noen gang og det antas at 3000 personer deltok. 

FNA_fotografHeidiDokter-337.jpg

På det meste har det vært oppimot førti deltakere på forretningsnettverksmøtet (FNA) som holdes torsdag i partallsuker på Slemmestad Innbyggertorget. 

Asker Næringsforening ivaretar sekretariatet for følgende foreninger:

Billingstadsletta Grunneierforening

Grunneierforeningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser og arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta slik at grunneierne får en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift. Reguleringsplan for Billingstadsletta er en viktig fremtidig utvikling for Asker. I tillegg har E18 og NTP vært viktige diskusjonsområder. Asker Næringsforeningen ivaretar sekretariatsfunksjonen for grunneierforeningen.

Tofte Handelsstand

Asker Næringsforening har påtatt seg en uformell sekretariatfunksjon for Tofte Handelsstand. For å sikre et engasjement for Toftedagen 2023, har vi hyret inn Seniorrådgiver Arne Hjorth. Arne, som tidligere har ledet Hurum Næringsråd og vært ansatt i Asker Næringsforening, bringer med seg en unik erfaring og lidenskap for å videreutvikle Tofte som et attraktivt tettsted med fantastiske handels- og opplevelsestilbud. Sammen jobber vi for å gjøre Tofte til et enda mer livlig og aktivt enn det er i dag.

Sætre Handelsstand

Sætre Sentrumsforening er et samarbeid mellom bedrifter som driver detaljhandel i Sætre sentrum og i Åsveien. Tanken bak sentrumsforeningen er at man skal ha en felles forening som arbeider for å videreutvikle Sætre sentrum. Sentrumsforeningen er medlem av Asker Næringsforening, og samarbeidet med markedsføring og påmelding av Sætredagen 2023. Medlemmer i Sætre Sentrumsforening er medlemmer i Asker Næringsforening gjennom sitt medlemskap i Sætre sentrumsforening.

Forretningsnettverket i Asker (FNA)

FNA er en markedsplass et forretningsnettverk for bedrifter i Askerregionen. Her vil du bli kjent med andre næringslivsledere, og få anledning til å knytte kontakter i ulike bransjer. Nettverksbygging er viktig for å bygge langvarige relasjoner, utveksle kunnskap, og skape samarbeidsmuligheter. Trond Fischer i Vizer leder nettverket og Tone Hvam i Asker Næringsforening var medlemskoordinator for nettverket i 2023.  

IMG_1407.jpg

Julelunsj på Øvre Sem gård

Vi var femti stykker på en deilig julelunsj på Øvre Sem Gård. Med et personlig preg, historisk sus og lokal mat ble det en fin opplevelse.

KOMMUNIKASJON
Nettside.png

En helt ny nettside er lansert i forbindelse med lansering av ny designprofil. Nettsiden har  flere nye funksjoner for medlemmer.

Nyhetsbrev.png

Nyhetsbrev fra Næringsforeningen har fått en ny visuell profil og har nå mulighet for annonser.

Designprofil

I høst lanserte Asker Næringsforening en helt nye visuell profil. Dette innebar ny bruk av farger, fonter, logo og andre elementer som sikrer foreningen en helhetlig oppfattelse. Eksisterende presentasjoner ble lagt over på det nye malverket og Facebook, Instagram og LinkedIn fikk alle en ny make-over.  

Hjemmesiden

Vår webplattform er et viktig arbeidsverktøy og hjemmesiden er integrert med medlemsregisteret slik at hver enkelt bedrift kan utnytte egen profileringsmuligheten bedre via sin oppføring. Alle arrangementer legges inn her, og er integrert med påmeldingssystemet. Nyhetsbrev produseres i samme plattform. En helt ny hjemmeside med den nye designprofilen ble lagd og sluppet i forbindelse med Næringslivsdagen 9. november. 

På den nye nettsiden ble synlighet for medlemmene våre tillagt mye vekt i utformingen. Det er nå egen funksjonalitet for medlemsrabatter, medlemsnytt, alle medlemmer har fått logo i sin medlemsoppføring. Vi har lagt til rette for og begynt å selge annonser på hjemmesiden og i nyhetsbrevet. Annen funksjonalitet som er ny er rapportering av svart arbeid, presserom og næringsforeningen i media

Nyhetsbrev

Invitasjoner til arrangementer og nyhetsbrev sendes via vår nye plattform. Det er registret rett i overkant av 1.600 mailadresser, differensiert i medlemmer og de som er påmeldt nyhetsbrev. Dette er en økning på ca. 400 nye abonnementer fra fjoråret.

 

I tillegg kommuniserer vi aktivt via kronikker, høringsuttalelser og pressemeldinger. Les mer om dette under Dialog og påvirkning.

 

SoMe – sosiale medier

Av våre sosiale medier kanaler er Facebook en kanal med godt engasjement og rekkevidden er stor. I 2023 hadde vi på Facebook rundt 1.700 følgere. Dette er en økning på over 200 fra forrige år. Her promotere vi arrangementer og deler aktuelt næringslivsstoff.

 

På LinkedIn hadde vi 2.500 følgere pr. 31.12.2023. Dette er en vekst av 700 flere følgere gjennom året. LinkedIn benyttes i større grad til å publisere aktuelt næringslivsstoff, er blitt en svært viktig plattform for å kommunisere med næringslivet. 

 

Foreningens Instagramkonto har hatt en stor vekst i 2023. Antallet følgere har økt fra 700 til 1050 pr. 31.12.2023. En vekst fra forrige året på 350. Dette skyldes i stor grad økt aktivitet utover høsten og at desember ble avsluttet med en julekalender der premier fra medlemmene ble delt ut til heldige vinnere. Dette var en kampanje som både medlemsbedrifter og følgere av Instagram-profilen ga gode tilbakemeldinger på. 

 

UTVALGTE HØYDEPUNKTER FRA SOSIALE MEDIER

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin Sosiale Ikon
ETABLERTJENESTEN
image.png

StartUp Asker og Bærum er et tilbud til alle i Akershus fylke som ønsker å starte for seg selv. Her kan gründere får hjelp til de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift.​

​StartUp Asker og Bærum driftes av RE Gründerhus, Asker Næringsforening og Bærum næringsråd. Asker Næringsforening er en av flere leverandører med både grunnkurs, temakurs og veiledning, samt er medarrangør på flere arrangementer gjennom året. 

 

I 2023 leverte Asker Næringsforening følgende til StartUp Asker og Bærum:

 • Veiledning en til en: 42 timer

 • Grunnkurs i etablering: 4 stk. 

 • Temakurs: 3 stykk

  • LinkedIn kurs

  • Lønnsom markedsføring på sosiale medier

  • SEO-strategi for din bedrift - hvordan du blir mer synlig på Google

 • Gründercaféer: 3 stykk

Totalt var det 370 deltakere på de forskjellige arrangementene i Asker og Bærum. Dette er en økning på 220 deltakere siden 2022. 

Gavedryss

Deltakere som hadde besøkt mange stands var med i trekningen av flotte premier fra våre medlemsbedrifter. 

SAMARBEID ASKER KOMMUNE
IMG_1662.jpg

Mia var jury på Røyken VGS og med på å dele ut pris i kategorien "Beste stand" sammen med Bente Elmung i RHA.

sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-001-L.jpg

Under Næringslivsdagen 2023 i  Asker Kulturhus mottok InfraSpace årets gründerpris.

Dialogmøter                        

Asker Næringsforening og Asker kommune har hatt regelmessige møter for å sikre innspill fra Næringslivet. Næringsforening har en samarbeidsavtale med Asker kommune og bidrar sammen med Asker kommune til gjennomføring av kommunens næringslivsrettede tiltak. Dialogen med Asker kommune er svært god.

 

Rådføringskanalen

Rådføringskanalen ble først etablert av Asker Næringsforening i mars 2020 i samarbeid med medlemsbedrifter som en dugnad for å avhjelpe næringslivet i den utfordrende situasjonen koronapandemien medførte for svært mange. Her kunne næringslivet i Asker kommune ta kontakt om de hadde spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

 

Fra november 2020 ble tiltaket finansiert av Asker kommune og videreført som et tilbud helt uten kostnader for bedriften. De tilknyttede rådgivende bedrifter fikk et forhåndsavtalt honorar for sitt arbeid. Næringslivet i Asker kommune fikk 4 timer kostnadsfri profesjonell rådgivning for sin bedrift. Asker Næringsforening administrerte tilbudet. Tilbudet med Rådføringskanalen ble avsluttet i juni i 2022, og var således ikke aktivt i 2023, men vil opp og stå igjen i 2024. 

 

Samarbeid skole/næringsliv

Asker Næringsforening har deltatt på Røyken VGS som jurymedlemmer i Ungt Entreprenørskap sin kåring av skolens Ungdomsbedrifter (UB). Asker Næringsforening bistod også med å rekruttere medlemmer til juryene fra næringslivet. Asker Næringsforening stilte også med jurymedlem på Asker og Bærum mesterskapet.

Årets gründer i Asker    

Asker Næringsforening organiserte på vegne av Asker kommune arbeidet med å kåre årets gründer i Asker. Totalt er dette 9. gang prisen ble delt ut. Gründerprisen ble delt ut på arrangementet Næringslivsdagen 2023 i Asker Kulturhus. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene. Selskapet InfraSpace vant årets gründerpris 2023. 

IMG_1974.jpg

Julekalender

I desember ble det holdt en vellykket julekalender på Instagram med flotte premier fra våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. 

STYRETS BERETNING
Erling.jpg

Styreleder

Asker Næringsforening

Erling Nilsen

Året 2023 har vært et år preget av kontinuerlig vekst og utvikling for Asker Næringsforening. Styret er meget godt fornøyd med de resultater Asker Næringsforening har oppnådd og den innsats medarbeiderne har lagt ned gjennom 2023.

Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året, med et bredt spekter av arrangementer og tilbud til våre medlemmer. Det har vært arrangert nesten hundre ulike arrangementer, og det har vært gledelig å se en stadig økende deltakelse fra næringslivet i Asker og omegn. Spesielt vil vi trekke frem årets Næringslivsdag, hvor vi kunne ønske 330 deltakere velkommen til et inspirerende og innholdsrikt program på Asker Kulturhus.

Som en aktiv samarbeidspartner for Asker Kommune har vi fortsatt vårt arbeid med å støtte og utfordre kommunen på viktige områder. Gjennom vårt engasjement har vi vært med på å påvirke beslutninger som angår næringslivets rammebetingelser, herunder arealplanlegging og næringsutvikling. Vi ser dette som en viktig del av vår rolle i å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet næringspolitikk lokalt.

I løpet av året takket vi av Trine Maren Skott-Myhre. Trine Maren har gjennom mange år vært en sentral ressurs for næringsutviklingen i Asker og hun har nedlagt en uvurderlig innsats. Vi har også ønsket velkommen til Mia Vesje Bråtebæk og Markus Furuberg. 

Asker Næringsforening har ved utgangen av 2023 en stabil medlemsmasse på ca. 470 medlemmer. Potensiale for rekruttering av nye medlemmer er stort og arbeidet med å tilby attraktive fordeler og nettverksmuligheter for næringslivet i regionen må fortsette.

Det økonomiske driftsresultatet for næringsforeningen 2023 går med et styrt underskudd, men likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. Underskuddet skyldes reduserte inntekter og større investeringer blant annet i utvikling av identitet, designprofil, nettside og rekrutteringskostnader.

 

Samarbeidet i styret og med administrasjonen har vært godt og alle bidrar til å utvikle Næringsforeningen fremover. Samarbeidet har vært preget av god kommunikasjon og felles målsetninger, og vi retter en stor takk til alle som har bidratt til å styrke Asker Næringsforening.

Styret ser positivt på fremtiden.

På vegne av styret,

Erling Nilsen

sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-091123-naringslivsdagen-2023-027-L.jpg

Inspirasjonsforedrag

Håkon W. Skog Erlandsen imponerte på Næringslivsdagen med sitt foredrag om  hvordan han hadde spilt saksofon på de syv høyeste fjell i verden. 

ÅRSREGNSKAP
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash_edited

ÅRSREGNSKAP 2023 
Asker Næringsforening
Org. nr. 974 540 193 

pdf icon circle.png
pdf icon circle.png
bottom of page